Feladat: B.3929 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Fonyó Dávid ,  Fridrik József Richárd ,  Roósz Gergő ,  Rózsa Levente 
Füzet: 2007/március, 153 - 155. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Magasabb fokú egyenletek, Harmadfokú (és arra visszavezethető) egyenletek, Nevezetes azonosságok, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2006/szeptember: B.3929

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Vegyük észre, hogy pl. 33+43=91=63-53, ezért (35)3+(45)3=(65)3-1. Így, mivel (35)3 és (45)3 egyaránt szigorúan 0 és 1 közti racionális számok és 1<(65)3<2,

{(35)3}+{(45)3}={(65)3}.
Ebből úgy kaphatunk további megoldásokat, hogy a 35-höz, a 45-höz és a 65-höz egész számokat adunk úgy, hogy a köbük értéke is csak egész számmal változzék, azaz változatlan maradjon a köbök törtrésze. Az
(n+r)3=n3+3n2r+3nr2+r3
azonosságból világos, hogy ha r racionális szám és az n egész osztható az r nevezőjének a négyzetével, akkor n3+3n2r+3nr2 egész, ezért {(n+r)3}={r3}.
Tehát (tetszőleges k egésszel) x=35+25k, y=45+25k, z=65+25k végtelen sok, kívánt tulajdonságú megoldása van az egyenletnek.
 
Megjegyzés. A fenti megoldásban ‐ egyetlen kivétellel, amikor k=0 ‐ az x, y és z számok 1-nél nagyobb abszolút értékűek. A törtrészre tekintettel szebbnek éreznénk, ha 1-nél kisebb abszolút értékű megoldás is (végtelen sok) volna. Ez a szépség azonban elérhetetlen: ha például 0<x,y,z<1 lenne, akkor az egyenletben a törtrész jele mindenütt elhagyható lenne, és az x3+y3=z3 egyenletet kapnánk. A nemnulla x3, y3, z3 racionális számok nevezőinek szorzatával (ami egy nemnulla köbszám) az egyenlet mindkét oldalát megszorozva az X3+Y3=Z3 összefüggést kapnánk, ahol X, Y és Z pozitív egészek; ez azonban a Fermat‐Wiles-tételnek már Euler által igazolt speciális esete szerint lehetetlen. A következő konstrukció viszont azt mutatja, hogy a kívánt állapot legalábbis megközelíthető: létezik a feladat egyenletének végtelen sok olyan (nem egész racionális számokból álló) megoldása, ahol |y| és |z| is 1-nél kisebb.
 
II. megoldás. Legyen n egész szám, és tekintsük a következő azonosságokat.
(9n4+3n)3+1=729n12+729n9+243n6+27n3+1,(9n4)3+(9n3+1)3=729n12+729n9+243n6+27n3+1,
így
(9n4+3n)3+1=(9n4)3+(9n3+1)3,
azaz
(9n4+3n9n4)3+(19n4)3=(9n3+19n4)3+1.
Ha n2, akkor 0<19n4<1 és 0<9n3+19n4<1, és ezért
{(9n4+3n9n4)3}+{(19n4)3}={(9n3+19n4)3}.