Feladat: 4030. fizika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Filep Tibor ,  Fonyó Dávid ,  Földes Tamás ,  Lovas Lia Izabella ,  Pázmán Koppány ,  Szûcs Gergely 
Füzet: 2008/május, 308 - 310. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Egyéb interferencia, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2007/december: 4030. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Megoldás. Tegyük fel, hogy a busz v sebeséggel mozog, a távoli átjátszó adó jele pedig α szögben éri az utat (0<α<π).

 
 

Tekintsük a távolsági busznak azon helyzetét, amikor a busz sebessége és a háztól a busz felé mutató vektor φ szöget zár be egymással (0<φ<π). Ekkor az adó beérkező jelét a busz (mint ,,mozgó megfigyelő'') bizonyos frekvenciatorzulással észleli. Ha a TV adó f0 frekvenciájú jelet sugároz, akkor a buszban levő mérőműszer ezt a sugárzást (a mozgó megfigyelőre vonatkozó Doppler-képlet alapján)
f1=f0(1+v1c)
frekvenciájú jelnek érzékelné. A képletben c a hullám terjedési sebessége, vagyis a fénysebesség, v1 pedig a megfigyelő sebességének a hullám terjedési irányára eső (előjeles) vetülete, ennek nagysága v1=vcosα.
A busz a rá eső elektromágneses hullámokat részben elnyeli, de bizonyos mértékben mindenféle irányba ki is sugározza. A szétsugárzott hullámok frekvenciája a buszból mérve az elnyelt hullámok frekvenciájával megegyező, tehát f1 lenne. Ez a sugárzás is eljut a ház TV készülékébe; mivel azonban a busz mozog, sugárzása a házban lévő vevőkészülékbe nem f1, hanem megváltozott, eltorzult frekvenciával érkezik meg. A mozgó hullámforrásra vonatkozó Doppler-képlet alapján a vevőkészülékbe érkező jel frekvenciája
f2=f111-v2c,
ahol v2 a hullámforrás sebességének a megfigyelő irányába eső vetülete, esetünkben v2=-vcosφ.
A házban lévő megfigyelő a buszról visszavert jelnek és az adó jelének interferenciáját észleli, és a feltehetőleg igen kicsiny frekvenciakülönbség miatt lebegésszerű jelerősségváltozást érzékel. A jel erősségének ingadozása akkor szűnik meg, amikor a módosult f2 és az eredeti f0 frekvencia éppen nem tér el egymástól, tehát amikor fennáll:
f2=f01+vccosα1+vccosφ=f0.
Ebből a feltételből cosα=cosφ, vagyis α=φ adódik. Tudjuk, hogy az ingadozás megszűnésekor a busz 200 m-re van a házhoz legközelebbi ponttól, tehát tgφ=12, azaz α=φ26,6.
Amikor a busz a házhoz legközelebbi ponton halad át, akkor φ=90, tehát
f2=f0(1+vccosα).
Az ingadozás üteme ekkor f2-f0=f0cosαvc=2Hz, és mivel tudjuk, hogy f0=60MHz, ebből kiszámíthatjuk, hogy
v=2Hz60MHzccos(26,6)=11,2ms=40,2kmh.

A busz sebessége tehát kb. 40kmh, az átjátszó adó pedig az úthoz képest kb. 27 fokos szögben található.