Feladat: 1969. évi Nemzetközi Matematika Diákolimpia 12. feladata Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Cserepes L. ,  Dombi G. ,  Engedi A. ,  Fazekas Á. ,  Frankl P. ,  Füredi Z. ,  Gáspár Gy. ,  Hadik R. ,  Hermann T. ,  Horváth M. ,  Horváthy P. ,  Jakab F. ,  Kérchy L. ,  Láz József ,  Maróti Gy. ,  Martoni Viktor ,  Nagy Sándor ,  Pál J. ,  Pataki B. ,  Pressing L. ,  Prőhle T. ,  Pukler A. ,  Sashegyi L. ,  Simon Júlia ,  Taesó B. ,  Takács Helga ,  Turán Gy. ,  Vajnági A. 
Füzet: 1970/március, 106 - 107. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Trigonometrikus egyenletek, Trigonometriai azonosságok, Helyvektorok, Vektorok felbontása összetevőkre, Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1969/szeptember: 1969. évi Nemzetközi Matematika Diákolimpia 12. feladata

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Az addíció-tétel alapján átrendezve

f(x)=cosx(cosa1+cosa22+cosa322+...+cosan2n-1)--sinx(sina1+sina22+sina322+...+sinan2n-1)=Acosx-Bsinx,(2)


és itt az A és B kifejezéseknek legalább az egyike 0-tól különböző, mert f(x) nem azonosan 0. Valóban, az x=-a1 helyen (1) szerint
f(-a1)=1+cos(a2-a1)2+cos(a3-a1)22+...+cos(an-a1)2n-1,
és itt minden egyes számlálóra fennáll cos(ai-a1)-1(i=2,3,...,n), ezért
f(-a1)1-12(1+12+...+12n-2)=12n-1>0.

Ha mármost pl. B0, akkor f(x) zérus helyeire (2)-ből
tgx=AB,
és ha ennek x1 eleget tesz, akkor a tgx függvény periodikus volta alapján, és mert egy perióduson belül minden valós értéket egyszer vesz fel, minden más gyöke
x2=x1+mπ
alakú, hol m egész szám. Ebből adódik az állítás.
Ha pedig éppen B=0, akkor A0, és így (2)-ből
cosx=0,
ennek zérus helyei (4k+1)π/2 és (4k+3)π/2 (ahol k egész), és könnyű belátni, hogy bármely kettőjüknek különbsége egész többszöröse π-nek.
 

Martani Viktor (Veszprém, Lovassy L. Gimn., III. o. t.)

 

II. megoldás. Válasszunk egy O kezdőpontot, és egy OX félegyenest alapiránynak, és rakjuk fel az OAi vektort (i=1,2,...,n), melynek abszolút értéke 1/2i-1 és irányszöge (ívmértékben) ai. E vektorok OX irányú komponenseinek összege, ami ugyanaz, mint OF összegüknek OX irányú komponense, nyilvánvalóan az f(0) hosszúságú és 0, ill. π irányszögű vektor aszerint, hogy f(0)0, ill. f(0)<0. OF nem 0-vektor, mert
OA1+OA2=OA1=A1A'2=OA'2
abszolút értéke nem kisebb 1/2-nél, hiszen A'2 az A1 középpontú, 1/2 sugarú kör kerületén van, és e körnek O-hoz legközelebbi pontja az OA1 szakasz felező-pontja. Ugyanígy kapjuk, tagról tagra képezve a részösszegeket, hogy QAn hozzáadása után |OF|1/2n.
 

 

Tetszőleges x-re (1) szerint úgy kapjuk az f(x) abszolút értékű és 0 vagy π irányszögű vektort, hogy mindegyik vektorunkat elfordítjuk O körül x ívmértékű szöggel, és így vesszük OX irányú komponensük összegét. Ezt egyszerűbben úgy is nyerhetjük, hogy OF-et fordítjuk el x-szel és ennek OX irányú komponense a mondott vektor.
Eszerint f(x) akkor és csak akkor 0, ha OFOX, az ezt eredményező x forgásszögek pedig π egész számú többszöröseiben különböznek egymástól. Ezzel az állítást bebizonyítottuk.
 

Láz József (Budapest, Eötvös J. Gimn., IV. o. t.)

 

Megjegyzés. Az I. megoldás B=0 esete azt jelenti, hogy F az OX egyenesen adódott.