Feladat: F.2781 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Bíró N. ,  Kún G. ,  Papolczy P. ,  Podoski Károly ,  Pór A. ,  Szendrői B. ,  Újváry-Menyhárt Zoltán 
Füzet: 1990/november, 379 - 382. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Trigonometrikus egyenlőtlenségek, Trigonometriai azonosságok, Számtani-mértani egyenlőtlenségek, Vektorok skaláris szorzata, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1990/január: F.2781

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

a) Vegyük fel a síkon a közös kezdőpontú a, b, c vektorokat az 1. ábra szerint. Legyen |a|=1-cosα, |b|=1-cosβ és |c|=1-cosγ.
Felhasználjuk, hogy

cos2α+cos2+β+cos2γ=1-2cosαcosβcosγ.(1)
(Ez az azonosság megtalálható pl. a Geometriai feladatok gyűjteménye II. kötet 434/f feladataként.)
 
 

1. ábra
 

Számítsuk ki az a, b, c vektorok összegének négyzetét:
(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc.
A jobb oldali összeg utolsó három tagjában levő skaláris szorzatok kiszámításához szükséges szögek az 1. ábráról leolvashatók, tudjuk továbbá, hogy ez a négyzetösszeg nem negatív, ezért
(1-cosα)2+(1-cosβ)2+(1-cosγ)2-2(1-cosα)(1-cosβ)cosγ--2(1-cosβ)(1-cosγ)cosα-2(1-cosγ)(1-cosα)cosβ0,


azaz
3+cos2α+cos2β+cos2γ-4(cosα+cosβ+cosγ)++4(cosαcosβ+cosαcosγ+cosβcosγ)-6cosαcosβcosγ0.


(1)-et felhasználva:
4-4(cosα+cosβ+cosγ)+4(cosαcosβ+cosαcosγ+cosβcosγ)--8cosαcosβcosγ0,


amelyből 4-gyel osztva és szorzattá alakítva:
(1-cosα)(1-cosβ)(1-cosγ)cosαcosβcosγ.

 
 

2. ábra
 

Egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha a+b+c=0, azaz, ha az a, b, c vektorok egy háromszög oldalvektorai, tehát ha az 1.ábra vektorai a 2. ábra szerinti helyzetbe tolhatók el. Alkalmazzuk a 2. ábra háromszögére a sinustételt:
sinα:sinβ=|a|:|b|=(1-cosα):(1-cosβ).
Ebből a sinα=2sinα2cosα2 és az 1-cosα=2sin2α2 azonosságok szerint
(2sinα2cosα2):(2sinβ2cosβ2)=(2sin2α2):(2sin2β2),
amiből
tgα2=tgβ2,és ígyα=β.
Hasonlóan láthatjuk be, hogy β=γ, ezért (2)-ben egyenlőség csak akkor lesz, ha α=β=γ=60.
b) Először azt mutatjuk meg, hogy
6cosαcosβcosγcosαcosβ+cosαcosγ+cosβcosγ.(3)
Tegyük fel először, hogy α, β, γ egyike sem tompaszög. Ekkor a számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség szerint
cos2αcos2βcos2γ3cosαcosβ+cosαcosγ+cosβcosγ3(4)
Ismeretes, hogy cosαcosβcosγ18. (Igazolása megtalálható pl. Reiman I.: A geometria és határterületei c. könyvének 236. oldalán.) Ebből
2cosαcosβcosγcos2αcos2βcos2γ3.(5)
(4) és (5) alapján
6cosαcosβcosγcosαcosβ+cosαcosγ+cosβcosγ,
és egyenlőség csak akkor áll fenn, ha (4)-ben is és (5)-ben is egyenlőség van, ami csak α=β=γ=60 esetén lehetséges.
Ha a háromszög tompaszögű, feltehető, hogy γ>90. Ekkor cosαcosβcosγ negatív. Ha ezzel a szorzattal (3) mindkét oldalát elosztjuk, a kapott
61cosα+1cosβ+1cosγ(6)
egyenlőtlenség ekvivalens (3)-mal, ezért elegendő ezt bizonyítani. Tegyük fel, hogy α a legkisebb szög. Ekkor α<60, tehát 1cosα<2. Mivel β<180-γ, és cosx a [0,π] intervallumon szigorúan monoton fogyó, ezért cosβ>cos(180-γ), amiből
1cosβ<1cos(180-γ)=-1cosγ.
Ezután (6) jobb oldala így becsülhető:
1cosα+1cosβ+1cosγ<2-1cosγ+1cosγ=2<6,
és azt is látjuk, hogy (6)-ban sohasem lehet egyenlőség.
Hátra van még a b)-ben levő jobb oldali egyenlőtlenség igazolása. Ismeretes, hogy
1<cosα+cosβ+cosγ32,(7)
és itt csak α=β=γ esetén lehet egyenlőség. (Ennek bizonyítása is megtalálható pl. Reiman I. fentebb említett könyvének 229. oldalán.) Szorozzuk meg (7) második egyenlőtlenségének mindkét oldalát 23(cosα+cosβ+cosγ)-val. Ekkor
23(cosα+cosβ+cosγ)2cosα+cosβ+cosγ,
ami így is írható:
(cosα+cosβ+cosγ)2-(cosα+cosβ+cosγ)23cosα+cosβ+cosγ.(8)
Alkalmazzuk a számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenséget a |cosα|, |cosβ|, |cosγ| számokra:
cos2α+cos2β+cos2γ3|cosα|+|cosβ|+|cosγ|3cosα+cosβ+cosγ3>0,
amiből
cos2α+cos2β+cos2γ(cosα+cosβ+cosγ)23.(9)

A (8) egyenlőtlenség bal oldalának második tagját a nála (9) szerint kisebbel helyettesítve:
(cosα+cosβ+cosγ)2-cos2α-cos2β-cos2γcosα+cosβ+cosγ.
Ebből
2cosαcosβ+2cosαcosγ+2cosβcosγcosα+cosβ+cosγ.
Az egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha (8)-ban és (9)-ben is egyenlőség van, tehát az α=β=γ=60 esetben. Ezzel a feladat mindkét állítását bebizonyítottuk.
 

Podoski Károly (Bp., Árpád Gimn., IV. o. t.)