Feladat: F.2038 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Balázs I. J. ,  Bodó Z. ,  Brindza B. ,  Csikós B. ,  Friedl Katalin ,  Homonnay G. ,  Horváth 712 I. ,  Hunyady L. ,  Kereszti L. ,  Magyar Z. ,  Miklós D. ,  Nagy 652 L. ,  Pörneczi T. ,  Soukup L. ,  Zimmer Zsuzsanna 
Füzet: 1976/november, 128 - 129. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Műveletek polinomokkal, Egész együtthatós polinomok, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1976/április: F.2038

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

f2-(x4-2x)g2=1.(1)

Ha az f,g polinomokra teljesül (1), és F,G-re is teljesül
F2-(x4-2x)G2=1,(2)
akkor (1) és (2) bal oldalainak a szorzata is 1-gyel egyenlő. Ez a szorzat a tényezőivel megegyező alakra hozható:
[f2-(x4-2x)g2][F2-(x4-2x)G2]=[fF+(x4-2x)gG]2-(x4-2x)[fG+gF]2.(3)
Ennek alapján két ‐ nem feltétlenül különböző ‐ megoldásból előállíthatunk egy újabb megoldást:
φ=fF+(x4-2x)gG,(4)ψ=fG+gF,


és ha f,g,F,G egész együtthatós polinomok voltak, az lesz a φ,ψ polinom is.
Triviális megoldása (1)-nek az f=1,g=0 polinompár, ha azonban e mellé a vele azonos F=1,G=0 párt vesszük, a (φ,ψ) pár is azonos lesz vele, így nem kapunk újabb megoldást.
Ha g valamilyen 0-tól különböző c egésszel volna egyenlő, f2(1)=1-c2 volna, így csak c2=1 jöhetne szóba. Ekkor (1)-ből f2=x4-2x+1, ami nem polinom teljes négyzete (például x=2 mellett sem az a helyettesítési értéke)
g tehát legalább elsőfokú: g(x)=c+dx. Ekkor
f2=(x4-2x)(c+dx)2+1=d2x6+2cdx5+c2x4-2d2x3-4cdx2-2c2x+1,
tehát f csak dx3+cx2cx±f1, vagy ennek (-1)-szerese lehet. Ennek négyzetében x4 együtthatója c22cd, ami csak akkor lehet c2-tel egyenlő, ha cd=0, tehát c=0, hiszen d=0 visszavezetne a már tárgyalt g=c esetre. A dx3±1 polinom négyzetében x3 együtthatója ±2d, ami csak az (x3-1) választás mellett egyenlő -2d2-tel. Az
f=x3-1,g=x
polinomokból az F=f,G=g választással a (4) szerint az
f2=(x3-1)2+x2(x4-2x),g2=2x(x3-1)


megoldást kapjuk. Ebből az F=f2,G=g2 választással újabb f3,g3 párt állíthatunk elő. Általában, ha valamilyen n természetes számra már meghatároztuk az fn,gn párt, azt az F,G helyére téve az
fn+1=ffn+(x4-2x)ggn,gn+1=fgn+gfn


párt kapjuk. Ha fn3n-ed fokú, gn(3n-2)-ed fokú, és mindkettőben a legmagasabb fokú tag együtthatója pozitív, e tulajdonságok öröklődnek az fn+1,gn+1 párra. Mivel például az f2,g2 párnak megvannak a mondott tulajdonságai, e tulajdonságok öröklődnek az egész sorozatra, tehát a sorozat elemi különbözőek. A feladat állítását ezzel bebizonyítottuk.
 

Megjegyzés. A (3) azonosság alapja az, hogy az
f+gx4-2x
alakú függvények köréből a szorzás nem vezet ki. Ha ugyanis ezt a polinomot az
F+Gx4-2x
függvénnyel szorozzuk, épp a
φ+ψx4-2x
függvényt kapjuk, ahol φ,ψ a (4) alatti polinomok.
A megoldók többsége csak azt vette észre, hogy (1)-ből négyzetreemeléssel megoldást állíthatunk elő, így az fn,gn sorozatnak csak az n=2k indexekhez tartozó elemeit adta meg. Persze a feladat állításának igazolásához ez is elegendő volt. Belátható, hogy (-1)-gyel való szorzástól eltekintve mi előállítottuk az összes megoldást.