Feladat: 1523. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Balogh J. ,  Bodor István ,  Borzsák P. ,  Bulkai T. ,  Draschitz R. ,  Fiala T. ,  Gegesy F. ,  Hernádi Ágnes ,  Hunyadvári L. ,  Joó I. ,  Juhász Ágnes ,  Kocsis Ferenc ,  Kóczy L. ,  Koren A. ,  Moson P. ,  Munk Sándor ,  Nagy Zs. ,  Perémy G. ,  Pintér Ágnes ,  Schreiber Gy. ,  Takács L. ,  Tóth T. ,  Váli L. ,  Zöldy Béla 
Füzet: 1967/november, 133 - 135. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Nevezetes azonosságok, Harmadfokú (és arra visszavezethető) egyenletek, Gyökök és együtthatók közötti összefüggések, Numerikus módszerek, Polinomok, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1967/március: 1523. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. I. Ismeretes a gimnáziumi IV. o. tananyagból, hogy egy harmadfokú egyenletnek legfeljebb 3 gyöke van. Arra az esetre szorítkozunk vizsgálódásunkban, amikor (1)-et három különböző valós szám elégíti ki, legyenek ezek x1, x2, x3. Ekkor az (x-x1) (x-x2) (x-x3) szorzat azonos (1) bal oldalával, vagyis a szorzat polinom alakjának együtthatói rendre egyenlők (1) együtthatóival. Ebből

-(x1+x2+x3)=p,x1x2+x2x3+x3x1=q,-x1x2x3=r.(3)
Hasonlóan a keresett
x3+p'x2+q'x+r'=0(4)
egyenlet együtthatói a kívánt gyökökkel így fejezhetők ki:
p'=-(x13+x23+x33),q'=x13x23+x23x33+x33x13,r'=x13x23x33.
Nyilvánvalóan r'=r3. A p' és q' kiszámítása céljára emeljük köbre az α+β+γ kifejezést, és a köböt alakítsuk az alábbiak szerint
(α+β+γ)3=(α3+β3+γ3)+3(α2β+α2γ+β2α+β2γ+γ2α+γ2β)+6αβγ==(α3+β3+γ3)+3(α2β+αβ2+αβγ)+3(β2γ+βγ2+αβγ)+3(γ2α+γα2+αβγ)--3αβγ=(α3+β3+γ3)+3(αβ+βγ+γα)(α+β+γ)-3αβγ,


amiből
α3+β3+γ3=(α+β+γ)3-3(α+β+γ)(αβ+βγ+γα)+3αβγ.(5)

Alkalmazzuk (5)-öt egymás után az
I.α=x1,β=x2,γ=x3,ésII.α=x1x2,β=x1x3,γ=x2x3
számhármasokra.
Az I. esetben (3) felhasználásával
x13+x23+x33=-p'=(-p)3-3(-p)q+3(-r),
amiből
p'=p3-3pq+3r.
II. esetén
αβ+αγ+βγ=x12x2x3+x1x22x3+x1x2x32=x1x2x3(x1+x2+x3)=pr,α+β+γ=q,αβγ=(x1x2x3)2=r2,


és így
x13x23+x13x33+x23x33=q'=q3-3pqr+3r2.

Ezek szerint a keresett egyenlet
x3+(p3-3pq+3r)x2+(q3-3pqr+3r2)x+r3=0.(6)

A tett korlátozás folytán x13, x23, x33 ugyancsak különböző valós számok, mindegyik kielégíti (4)-et, így (6)-nak nincs is más gyöke. Fordítva: ha valamilyen módon megkapjuk (6) gyökeit, és azok valósak és különbözők, akkor köbgyökük ‐ ami (valós számokra szorítkozva) egyértelműen kiszámítható ‐ rendre megadja (1) gyökeit.
II. Amennyiben föltevésünk (2)-re teljesül, alkalmazzuk (6)-ot (2)-re egymás után háromszor. Esetünkben p=-3, q=-0,5, r=0,5=1/2, így az első új egyenlet együtthatói
p'=-27-4,5+1,5=-30;q'=1,625,r'=(1/2)3.

A 2. és 3. lépésben az adódó sokjegyű részeredményeket kerekítjük úgy, hogy a legnagyobb abszolút értékű tagból 5 értékes számjegyet tartunk meg, a kisebb abszolút értékű tagokból pedig az így adódott helyi értékű jegyeket:
p''=p'3-3p'q'+3r'-27000-146+0=-27146,q''-4,291-18,281+0,047=-22,525,r''=(1/2)9;p'''-2,00041013-0-0p''3,r'''=(1/2)27,q'''-11,429-3583+0=-15012.Eszerint, ha (2) gyökei valósak és különbözők, akkor 27. hatványaik kielégítik a következő harmadfokú egyenletet:
y3-2,00041013y2-15012y+(1/2)27=0.(7)

Az 1420. feladat analógiájára azt sejtjük, hogy a (7) két-két szomszédos együtthatópárjából képezett hányadosok (-1)-szerese rendre közelítő értéket ad ezen egyenlet egy-egy gyökére. Ezért kiszámítjuk a mondott számok 27. gyökét, majd behelyettesítjük (2) bal oldalába.
A 27. gyököket a köbtáblázat egymás után háromszori alkalmazásával határozzuk meg:
-p'''1127-p''19271461930,05133,109;-q'''p'''12715,012103p'''12724,6719-3,1091,428-3,109-0,459;-r'''q'''127(1/2)271,5012104127121,4280,350,


és ezek különböző (valós) számok.
(2) bal oldalának értéke x=3,11, -0,46 és 0,35 helyettesítéssel 4 tizedesre kerekítve rendre +0,0090, -0,0022, +0,0004, így egyrészt x1=3,11, x2=-0,46, x3=0,35 jó közelítéssel (2) gyökeinek vehetők, másrészt utólag látjuk, hogy e gyökök teljesítik a tett korlátozásokat.
Ezek szerint a gyökök hatványozásának eljárása ebben a példában is használhatónak bizonyult, és itt is az abszolút értékek csökkenő rendjében kaptuk a gyökök közelítő értékét (7) egymás utáni szomszédos együttható-párjaiból.
 
Munk Sándor (Budapest, Rákóczi F. g. III. o. t.)
Bodor István (Veszprém, Lovassy L. g. III. o. t.)
Kocsis Ferenc (Budapest, Eötvös J. g. II. o. t.)
dolgozataiból, kiegészítésekkel.
 

Megjegyzések. 1. Ismételten felhívjuk az olvasó figyelmét a megoldás szövegének óvatos megállapításaira, korlátozásaira. Ezeknek az a magyarázata, hogy ha a gyökök nem mind valósak, és ha nem mind különbözők ‐ sőt még abszolút értékben is különbözőknek kell lenniük ‐, akkor a bemutatott eljárásban bonyodalmak jelentkeznek. Azt még látjuk, hogy ha (1)-nek egy gyöke többszörös gyök, pl. x1=x2, akkor x13=x23, tehát (6) megfelelő gyöke is többszörös gyök. Ebből sejtjük, hogy (6)-ban nincs idegen gyök. Az a kérdéses, hogy ilyen esetben a mondott hányadosok egyenlők-e (6) egy gyökének (-1)-szeresével.
2. Mint láttuk, (2)-nek nem gyöke x=0, így oszthatjuk x3/2-vel:
(1/x)3-(1/x)2-6(1/x)+2=0,
ez pedig az 1420. feladatbeli x3-x2-6x+2=0 egyenlet reciprok egyenlete. Valóban, talált gyökeink rendre az ottani 0,322, -2,175, 2,858 gyök reciprokával egyenlők.
 

II. megoldás. a feladat első részéhez. Legyen (1) valamelyik gyöke x0; ekkor teljesül:
x03+px02+qx0+r=0.(8)
Az 1420. feladat első meggondolásának analógiájára válasszuk szét (8) tagjait aszerint, hogy bennük x kitevője osztható-e 3-mal, vagy nem:
x03+r=-px02-qx0,(9)
és emeljük köbre ezt az alakot. Rendezés és kiemelés után a jobb oldal zárójele helyére (9) bal oldalát írva x0 mindegyik kitevője osztható lesz 3-mal:

x09+3rx06+3r2x03+r3=-p3x06-q3x03+3pqx03(-px02-qx0)==-p3x06-q3x03+3pqx03(x03+r),


és újabb rendezéssel
(x03)3+(p3-3pq+3r)(x03)2+(q3-3pqr+3r2)x03+r3=0.
Ezt a harmadfokú egyenletet (1) minden gyökének köbe kielégíti.
Ezzel ismét (6)-ra jutottunk. Ez az eljárás azonban még nem biztosít arról, hogy amennyiben (1) egy gyöke többszörös gyök, akkor az új egyenlet nem tartalmaz idegen gyököt, más szóval arról, hogy az új egyenlet minden gyökének köbgyöke kielégíti-e (1)-et.
 
Zöldy Béla (Budapest, I. István g. II. o. t.)