Feladat: I.304 Korcsoport: - Nehézségi fok: -
Füzet: 2012/november, 484 - 485. oldal  PDF file

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Tomi az interneten talált leírás alapján egy számlálót épített. A számláló ‐ a leírás szerint ‐ 0 másodperctől 999 másodpercig számlált volna, másodpercenként eggyel növelve a kiírt értéket. Azonban valamit elronthatott, mert az eszköz tizedmásodpercenként váltott. A hétszegmenses folyadékkristályos kijelző ráadásul nem mindig reagált a megfelelő gyorsasággal a vezérlésre, előfordult, hogy azonnal váltott egy szegmens, míg máskor várni kellett, de legfeljebb k tizedmásodpercet. Ha a k értéke 2, és egy szegmens be kell kapcsoljon, amely korábban nem világított, lehet, hogy a 0., lehet, hogy az 1., de az is lehet, hogy a 2. tizedmásodpercben kapcsol majd be. A bekapcsolás nem szükségszerűen történik meg, ha a következő jel éppen a kikapcsolás és már az jut érvényre.
Tomi elgondolkodott azon, hogy ha nem ismerjük a kezdő állapotot, és a számlálót sem állíthatjuk meg, ki lehet-e találni, hogy éppen melyik értéket kellene mutatnia az utolsó számjegynek. Rövidesen arra a megállapításra jutott, hogy bár a hiba eltérő késleltetéssel jelentkezik, megfelelő számú állapot vizsgálatával kikövetkeztethető az aktuális állás.
Írjunk olyan programot, amely az egymást követő állapotok ismeretében képes az aktuális számjegy meghatározására!
A bemeneti fájl első sorában egy egész szám, a kijelző reakcióideje szerepeljen (0k5). A következő sorban a megfigyelések n száma legyen olvasható (1n100). Az ezt követő n sor a kijelző utolsó jegyének állapotát a megfigyelés kezdetétől tizedmásodpercenként adja meg. Egy-egy sor az adott pillanatban írja le a kijelző utolsó jegyét, megadva az egyes szegmensek állapotát (0 ‐ nem világít, 1 ‐ világít). A kimeneti fájlban meg kell adni, hogy hány állapot vizsgálata után állapítható meg a kijelző állása és akkor éppen milyen értéket kellene mutatnia. Ha a megfigyelés időtartama nem lenne elegendő a válasz megadására, a kimenetnek a 0 értéket kell tartalmaznia.
A számjegyeket felépítő szegmensek állapotainak megadása az alábbi ábra szerinti sorrendben történik:

Az egyes számjegyek kódolása:
0: 1 1 1 0 1 1 1
1: 0 0 0 0 0 1 1
2: 0 1 1 1 1 1 0
3: 0 0 1 1 1 1 1
4: 1 0 0 1 0 0 1
5: 1 0 1 1 1 0 1
6: 1 1 0 1 1 0 1
7: 0 0 1 0 0 1 1
8: 1 1 1 1 1 1 1
9: 1 0 1 1 0 1 1
 

 
BemenetKimenet  1   3 6   6   0 0 1 1 0 1 1   1 0 0 1 1 0 1   1 0 1 1 1 0 1   0 0 1 1 0 0 1   1 1 1 0 1 1 1   1 0 1 1 1 1 1   
 


 
A fenti ábra első sora a késleltetés nélküli kijelzőállapotokat mutatja 0-tól 9-ig. A második sorban a példa a k=1 késleltetés szerint mutatja a kijelzőt. A fekete szegmensek az adott számjegy esetén mindenképpen világítanak, a fehérek pedig semmiképpen sem. A szürke színű szegmensek állapota nem határozható meg. A harmadik sor fekete szegmensei a példa első három állapotát mutatják, amelyből már egyértelműen meghatározható az utolsó számjegy valós értéke.
A program első parancssori argumentuma a bemeneti fájl neve, a második argumentuma pedig a kimeneti fájl neve legyen.
Beküldendő a program forráskódja (i304.pas, i304.cpp, ...), valamint a program rövid dokumentációja (i304.txt, i304.pdf, ...), amely tartalmazza a megoldás rövid leírását, és megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztő környezetben fordítható.