Feladat: 97. matematika feladat Korcsoport: 14-15 Nehézségi fok: átlagos
Kitűző(k):  Dr. D.A:, Pécs 
Füzet: 1894/december, 64. oldal  PDF file
Témakör(ök): Számtani sorozat, Szöveges feladatok, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok megoldásai: 1895/február: 97. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az érettségi vizsgálat többekre nézve fényesen sikerülvén, egy jótevő jutalmat osztatott ki a legjelesebbek közt aképen, hogy a legjelesebb egy bizonyos összeget kapjon, az utána következő valamivel kevesebbet, mint az első, a harmadik ugyanannyival kevesebbet, mint a második, és így tovább; a jelesek sorában azonban az ötödik el levén már távozva, ennek illetékét átvette a sorban a harmadik, és átvett mindkettőjök részére összesen 40 forintot; el levén a jelesek sorában a kilenczedik is távozva, ennek illetékét átvette a jelesek sorában a hatodik, és átvett mindkettőjök számára összesen 30 forintot. Mennyi volt jutalma a jelesek sorában a 3-ik, 5-ik, 6-ik és 9-iknek?