Cím: Felvételire előkészítő feladatok
Szerző(k):  Radnai Gyula 
Füzet: 1985/január, 46 - 47. oldal  PDF file
Témakör(ök): Felvételi előkészítő feladatsor

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Szeretnénk segíteni azoknak, akik olyan főiskolára vagy egyetemre szándékoznak jelentkezni, ahol fizikából kell felvételizni. E számunkkal kezdődően (nem feltétlenül havi rendszerességgel) olyan feladatsorokat fogunk közölni, amelyek feladatai már felvételi példák voltak, vagy azok lehetnének. Reméljük, e feladatokat azok is megoldják majd, akik a pontversenyben kitűzött példákat nehéznek találják, vagy nem éreznek elég önbizalmat a versenyben való részvételhez.
Egy teljes feladatsort az írásbeli felvételi vizsgán 3 óra alatt kell megoldani, azért javasoljuk, hogy megoldóink az itt közölt példasorokat is ennyi idő alatt oldják meg. Egy feladatsor hibátlan megoldásáért 100 pont jár.
A feladatsor példáit iskolatípustól és osztálytól függetlenül bárki beküldheti a következő címre:

 

Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Felvételi előkészítő feladatok,
Budapest, Postafiók 240, 1368
 
A feladatok megoldásait épp olyan módon (ugyanolyan alaki követelményekkel, ugyanolyan határidőre) kell beküldeni, mint a pontversenyben kitűzött feladatokét. (A pontverseny beküldési követelményei a szeptemberi számban olvashatók.) Akik kíváncsiak arra, milyen eredményt értek el a feladatsor megoldásával, azok küldjenek egy felbélyegzett borítékot is a feladatokkal együtt, amit a saját nevükre címeztek meg. A kijavított példákat abban a borítékban visszaküldjük számukra.
A feladatok megoldásait (a lapban megszokottnál jóval tömörebb formában) és a helyes megoldás pontszámát rögtön a feladatsor kitűzése utáni hónapban közöljük. Az első feladatsor válogatás az 1977-ben feladott felvételi feladatsorokból. A feladatokat Radnai Gyula válogatta össze. A példák megoldásához sok sikert kívánunk!
 
I/1. Egy összenyomott rugó 1,8kg és 2,4kg tömegű testeket dob szét. Szétlökés után a testek mozgási energiája összesen 630J. Mekkora az egyik és mekkora a másik test sebessége?
 
 

 
I/2. Az AB pontokra 116V feszültséget kapcsolunk.
a) Mekkora feszültséget mérünk a CD pontok között?
b) Mennyi az egész berendezés teljesítménye?
 
 

 

I/3. A rajz szerinti vízszintes síkú körpályán rugófeszítés hatására 1kg tömegű test súrlódás mentesen mozoghat. A rugó terheletlen hossza (2/3)m, és 40N erő nyújtja meg 1m-rel.
a) Mekkora gyorsulással indul el az A pontból elengedett test?
b) Mekkora lesz a test sebessége a B pontban?
 
 

 
I/4. Két egyforma galvánelemet először párhuzamosan, azután sorosan kötve kapcsolunk egy 20 ohmos ellenállásra. Egy elem kapocsfeszültsége a második esetben 75%-a az első esetben tapasztalt kapocsfeszültségnek.
a) Készítsük el a kapcsolási vázlatokat!
b) Mekkora egy elem belső ellenállása?
c) A második esetben a 20 ohmos ellenállásra jutó teljesítmény hányszorosa az első esetben tapasztalt teljesítménynek?
 
I/5. Egy hengerben súrlódás nélkül mozgó dugattyú van. A dugattyú egyik oldalán 16l normál állapotú hidrogén, a másik oldalán 15l normál állapotú oxigén van.
 
 

a) A hidrogént 400K-re melegítjük és ezen a hőmérsékleten tartjuk, miközben biztosítjuk, hogy az oxigén 273K-en maradjon. Mekkora ebben az állapotban a hidrogén térfogata?
b) Ha a 400K hőmérsékletű hidrogént és a 273K-es oxigént ezután a külvilágtól úgy szigeteljük el, hogy csak egymásnak adhatnak át hőt a most jó hővezető dugattyú falán keresztül, akkor az egyensúly beállta után mennyi lesz a közös hőmérséklet?
A szükséges adatokat vegyük a táblázatból!
 
I/6. Az N1=1000 menetszámú, 20cm hosszú, 16cm2 keresztmetszetű primer tekercs AB kapcsaira a t=0 időpontban U1=100V állandó feszültséget kapcsolunk. Erre a tekercsre egy másik, N2=250 menetszámú szekunder tekercset is elhelyezünk, amelynek kivezető kapcsait az ábrán CD-vel jelöltük (μ0=4π10-7Vs/Am).
 
 

a) Írjuk fel és rajzoljuk meg a primer tekercsben folyó áram időfüggését a t=0 s, t=10-3s időtartományban!
b) Határozzuk meg a feszültséget a CD kapocspáron!
c) Határozzuk meg az áramforrás által a t=0 s, t=10-3s időintervallumban leadott energiát!
Mindenféle ohmos ellenállástól tekintsünk el!