Cím: Beszámoló az 1992. évi Hajós György Matematikai Versenyről
Szerző(k):  Scharnitzky Viktor 
Füzet: 1992/október, 315 - 316. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb (KöMaL pontverseny is)

Az 1992. évi Hajós György Matematika Versenyt a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola rendezte meg 1992. április 17-én és 18-án. A versenyen 16 főiskola, illetve főiskolai kar 4‐4 tagú csapata vett részt. A csapatversenyben a sorrendet a legjobban szerepelt 3‐3 versenyző teljesítménye határozta meg. Az egyéni versenyben minden versenyző résztvett.
Az 5 tagú Versenybizottság, amelynek elnöke Csató Sándor főiskolai docens volt, a következő feladatokat tűzte ki:
1.Egy 8×8 mezős sakktáblán vegyünk fel egy egyenes vonalat. Legfeljebb hány mező belsejében mehet át ez a vonal? (14 pont)
2.Bizonyítsuk be, hogy ha x, y R, és x2+y2=12x+16y-75, akkor 25x2+y2 225.    (19 pont)
3.Tekintsük az fn(x)n-edfokú egész együtthatós polinomot. Bizonyítsuk be, hogy ha fn(0) és fn(1) páratlan, akkor fn(x)-nek nincs egész zéróhelye.
 (19 pont)
4.Egy négyzetalapú gúla alapéle a, oldaléléi a2 hosszúságúak. Mekkora annak a gömbnek a sugara, amely a gúla minden élét érinti? (24 pont)
5.Az y=x2+cx2 függvények görbéi egy görbesereget alkotnak, ha c befutja az összes pozitív számot. Messük el egy, az y tengellyel párhuzamos egyenessel a görbéket, és valamennyi metszéspontban húzzuk meg az illető görbe érintőjét. Bizonyítsuk be, hogy az érintők egy ponton mennek át.
 (24 pont)
*
A csapatversenyben a következő sorrend született:
1.Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Budapest (220 pont);
2.Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét, (194 pont);
3.Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Székesfehérvár (185 pont).
 

    Az egyéni verseny első 6 helyezettje:
1.Zagyi Sándor, Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét,
 (96 pont);
2.Sasvári Gábor, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Budapest
 (92 pont);
3.Kazinczy Nagy István, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Budapest
 (92 pont);
4.Kovács László, Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Budapest
 (83 pont);
5.Dakó  Péter, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged
 (78 pont);
6.Bujna Péter, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Székesfehérvár
 (66 pont).

Az 1993. évi versenyt a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kara rendezi meg Szegeden.