Cím: Felvételi mérőlapok - 1981. - I.
Szerző(k):  Solti Lajos 
Füzet: 1981/január, 9. oldal  PDF file
Témakör(ök): Felvételi előkészítő feladatsor

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az alább közölt feladatsor feladatai olyan jellegűek, mint amilyent az egyetemek és főiskolák felvételizői szoktak megoldani a felvételi vizsgákon. Megoldásukat mindazoknak javasoljuk, akik felvételire jelentkeznek. Tanácsoljuk a megoldóknak, hogy a megoldásokat időre végezzék el. A megoldásra és leírásra fordítható idő összesen 180 perc.

 

*
 

1. Hozzuk egyszerűbb alakra az x+x3+x5+...+x27 kifejezést !
 

2. Egyenlő szárú trapéz magassága 10 egység. Mekkora a területe, ha az átlói merőlegesek egymásra ?
 

3. Egy gazdaság nyulak tenyésztésével foglalkozik, ezért három egymást követő év elején 1000, 3000, 3000 nyulat vásárol. Hány százalékos az évi átlagos szaporulat, ha a harmadik év végén 8261 nyúl van a gazdaságban ?
 

4. Egyenlő szárú háromszög két csúcsának koordinátái: (1;6) és (-5;2). Hol lehet a harmadik csúcs ?
 

5. Oldjuk meg az x2sin2x+4=4sin2x+x2 egyenletet !
 

6. Rajzoljuk meg a derékszögű koordináta-rendszerben azon pontok halmazát, amelyeknek koordinátái kielégítik az
y-x4(lg9-y5)4x2-4xy+y2-9=0
egyenletet!
 

7. Igazoljuk, hogy ha a háromszög egyik csúcsából a másik két csúcsból induló belső és külső szögfelezőkre merőlegest állítunk, ezek talppontjai egy egyenesre esnek !
 

8. Mennyi az y-2x kifejezés minimuma, ha
x2+2y2=8.

A megoldások be is küldhetők. A dolgozatok javítását és értékelését a TTK mat.-fiz. szakos tanárjelöltek egy csoportja vállalta, Appel György tanár vezetésével. A kijavított dolgozatokat visszaküldik mindazoknak, akik mellékelnek egy felbélyegzett válaszborítékot saját nevükre és címükre ki-töltve. Minden lapra írják fel nevüket és a feladat számát!
A feladatok megoldása természetesen nem számít be a felvételi pontszámaiba. A tudáson kívül semmiféle előnyhöz nem juttatja a megoldókat!
A dolgozatokat a következő címre küldjék:
Appel György, Fővárosi Pedagógiai Intézet Budapest VIII,, Bródy Sándor u. 14. 1088