Cím: A bűvös kocka egy gyors rendezése
Szerző(k):  Tóth Viktor 
Füzet: 1980/május, 198 - 200. oldal  PDF file
Témakör(ök): Szakmai cikkek

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

E cikket olyan olvasóknak szánjuk, akiknek már megfelelő gyakorlatuk van a kocka rendezésében. Ezért feltételezzük, hogy egy lap rendezése már nem okoz nehézséget. Az eljárás részletezését tehát úgy kezdjük, hogy feltételezzük egy lap kis kockáinak a rendezettségét.
Legyen a már rendezett lap az A lap. A rendezést az EJ,EB,HJ és HB élközépkockák helyrevitelével folytatjuk. Ehhez elegendő a

J1,F1,J3,F3,E3,F3,E1(1)
sorozatnak és tükörképének, a
B3,F3,B1,F1,E1,F1,E3(1T)

sorozatnak a használata. A felső lapon éppen elhelyezkedő élközépkockák közül mindig válasszunk ki egy olyant, amelyik nem tartalmazza az F színt. Amíg ilyen kockát találunk, az illető kis kocka 7 vagy 8 forgatással a helyére vihető. Például a JE kockát az FE,FJ,FH,FB helyzetek bármelyikéből az F lap megfelelő mértékű forgatásával az FB helyzetbe forgatva, azután (1)-et alkalmazva, az említett JE kocka az eredeti helyére kerül.
Ha az EJ,EB,HJ és HB élközépkockák már mind saját vagy egymás helyét foglalják el, akkor egy ilyen kocka úgy vihető a helyére, hogy (1) vagy (1T) alkalmazása után újra alkalmazzuk e két sorozat valamelyikét. Bizonyos helyzetekben az eljárásnak ez a része gyorsítható az
E2,F3,A1,J2,A3,F1,(2)E2,F2,E2,F2,E2,F2,(3)E2,F2,A2,H2,F2,A2(4)
sorozatok valamelyikének alkalmazásával, amelyekkel az EJ,EB,HJ,HB kockákat egymás között tudjuk cserélni.
Amikor már csak az F lap marad rendezetlen, akkor rátérhetünk a rendezés következő részére. Most először az F lap csúcsait rendezzük, de egyelőre csak a helyükkel törődve, állásukkal még nem. Az F lap alkalmas elfordításával elérhetjük, hogy az F lapnak legalább két csúcskockája a helyére kerüljön. Ha most két átlós helyzetű csúcskockát kell még felcserélnünk, akkor az
E1,J1,F1,J3,F3,E3,F1(5)
sorozatot, ha pedig két egymás melletti csúcskockát, akkor (5)-nek a J3 forgatás konjugálásával adódó
J3,E1,J1,F1,J3,F3,E3,F1,J1(6)
sorozatot alkalmazva, ezután az F lap csúcsai már mind a helyükre kerülnek.
Miután az eddigiek alapján a csúcsokat helyre tettük, következik azok megfelelő állásba forgatása. Ehhez az alábbi sorozatokat használhatjuk:
E1,F1,E3,F1,E1,F2,E3,F2,(7)E3,F3,E1,F3,E3,F2,E1,F2.(7T)
Ezek a sorozatok három csúcsot forgatnak. Valamelyik előbbi sorozatnak kétszeri (de a kocka más-más állásában való) alkalmazásával a
J1,F1,J3,F1,J1,F2,J3,F2,(8)H1,F1,H3,F1,H1,F2,H3,F2,E1,F1,E3,F1,E1,F2,E3,F2,(9)H1,F1,H3,F1,H1,F2,H3,F2
sorozatok adódnak, amelyek 4 csúcsot forgatnak. (8) helyett azonban alkalmazhatjuk a vele azonos eredményt adó, de sokkal rövidebb
E1,J1,F1,J3,F3,J1,F1,J3,F3,E3,(8')
(9) helyett pedig az ugyancsak rövidebb
E1,F1,E3,F1,E1,F3,E3,F1,E1,F2,E3(9')
sorozatot.
A (8) és (9) sorozatok egymás utáni alkalmazásával meg tudunk forgatni 2 csúcskockát bármely lehetséges módon, mivel az
E1,F1,E3,F1,E1,F2,E3,F2,(10)E3,F3,E1,F3,E3,F2,E1,F2
és az
E1,F1,E3,F1,E1,F2,E3,F2,(11)H3,F3,H1,F3,H3,F2,H1,F2
sorozatok két egymás melletti csúcsot, az
E1,F1,E3,F1,E1,F2,E3,F2,(12)B3,F3,B1,F3,B3,F2,B1,F2
sorozat pedig két átlós csúcsot forgat.
Ha idáig eljutottunk, akkor már csak az F lap éleit kell rendeznünk. Ehhez elegendő az alábbi sorozatokat alkalmazni, amelyek három élközépkockát cserélnek:
E2,F1,J3,B1,E2,J1,B3,F1,E2,(13)E2,F3,J3,B1,E2,J1,B3,F3,E2,(13T)J1,B3,H1,J3,B1,F2,J1,B3,H1,J3,B1,(14)J1,B3,H3,J3,B1,F2,J1,B3,H3,J3,B1.(14T)

Bár a fentiek alapján az F lap teljesen rendezhető, felsorolunk néhány további sorozatot, amelyek ismerete esetén az átlagos rendezési idő tovább csökkenthető. Az alábbi sorozatok 4 élközépkocka páronkénti cseréjét valósítják meg:
J1,B1,F2,J3,B3,E3,H3,F2,E1H1,(15)E1,J1,F1,J3,F3,E2,B3,F3,B1,F1,E3,(16)J1,B3,H1,J3,B1,F1háromszor, de utoljára(17)F1helyettF3forgatássalJ1,B3,H1,J3,B1,F1,J1,B3,H2,J3,B1,F3,(18)J1,B3,H3,J3,B1,F2.AJ1,B3,H2,J3,B1,F2,J1,B3,H1,J3,B1,F2,(19)J1,B3,H2,J3,B1,F3
sorozat négy élközépkockát fordít meg. A (14), (14T), (17), (18) és (19) sorozatok elvégzését nagyon megkönnyíti, hogy ha a J1,B3 (ill. J3,B1) forgatáspárt úgy végezzük el, hogy J1 (ill. J3) után a B3 (ill. B1) forgatás helyett a J lapot a középső réteggel együtt forgatjuk el úgy, hogy az utóbbi forgatás eredménye B3-mal (ill. B1-gyel) azonos legyen. A J2,B2 forgatáspárt pedig úgy végezzük el, hogy J1,B3-at (vagy J3,B1-et) e módon kétszer egymás után alkalmazzuk, akkor az említett sorozatokban a J, ill. B lapok kivételével a többi forgatandó lap mindegyike, minden esetben ugyanúgy kerül a kezünkbe mint amikor azok forgatása van soron. Ugyanez vonatkozik a (13) és (13T) sorozatokra, kivéve a kezdő és befejező E2 forgatásokat.
Végezetül megemlítem Varga László osztálytársamat, akivel több transzformációt együtt dolgoztunk ki.