Cím: Még egyszer a "sinus" eredete és jelentéséről
Szerző(k):  Maksay Zsigmond 
Füzet: 1895/január, 76. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az októberi számban közlöttek ellen síkra szállni eszem ágában sincs. A fejtegetés elég valószínűvé teszi a kérdésben forgó szó eredetét és jelentését. A mit el akarok mondani, szintén valószínűnek látszik s azért is érdekes, mert rengeteg tudományú és önállóan gondolkodó Brassai Sámuel dr., nyugalmazott egyetemi tanár úrtól épen 20 év előtt hallottam.
Szerinte a <<sinus>> nem az arabban hibásan olvasott <<dsaib>> szószerinti fordítása, hanem a fordításnak valamely másoló gondatlanságából származott elferdülése. Az eredeti latin műben s. in. (semissis inscriptae) állhatott és a másoló az <<s.>> után állott, rövidítést jelző pontot szándékosan vagy figyelmetlenségből elhagyván, a szó <<sin.>> alakban került a későbbi művekbe s egészíttetett ki <<sinus>>-szá. E szerint a latin mesterszó jelentése fedi az indus eredetiét. Ennyit akartam a dologra elmondani. Valeat quantum valere potest.

MAKSAY ZSIGMOND

állami főreáliskolai tanár Pécsett.