Feladat: 5116. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Bokor Endre ,  Elek Péter ,  Makovsky Mihály ,  Marozsák Tádé ,  Olosz Adél ,  Sal Dávid ,  Sas Mór 
Füzet: 2019/november, 499 - 500. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Feladat, Pontszerű elektromos töltés, Gömbkondenzátor
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2019/március: 5116. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Mivel a gömbök egymástól nagyon távol helyezkednek el, az egyes töltések körüli térben a másik töltés által okozott torzulás elhanyagolhatóan kicsi. Ebben a közelítésben mindkét töltés közelében az elektromos erőtér gömbszimmetrikus Coulomb-tér, csak a vezető gömbhéjak belsejében különbözik attól: ott (egy-egy d vastagságú rétegben) az elektromos térerősség nulla.
Számítsuk ki az eletrosztatikus tér energiáját az eredeti és a felcserélt töltések esetében is. A kezdeti és a végállapot energiájának különbsége megadja a töltések felcseréléséhez szükséges minimális munka nagyságát.
Számítsuk ki, hogy mekkora az elektrosztatikus tér energiája akkor, ha két távoli, q1 és q2 nagyságú töltés körül egy-egy d vastagságú, r1 és r2 belső sugarú vezető gömbhéj található. Legyen az energia nullszintje az egymástól távoli két töltés terének energiája a fémgömbhéjak nélkül. (Ilyen választás mellett a gömbhéjakat tartalmazó elrendezés energiája negatív.)
Ismert, hogy egy V térfogatú térrészben az elektrosztatikus energia 12ε0E2V, amennyiben a térrészben E(r) nagysága mindenhol ugyanakkora. Mivel a gömbhéjakat tartalmazó és a gömbhéjak nélküli eset között csak annyi különbség, hogy az utóbbinál ,,hiányzik'' a két gömbhéj belsejéhez tartozó energia, a minket érdeklő esetben tehát a rendszer energiája

W=-d8πε0(q12r12+q22r22).
A fenti összefüggés levezetésekor kihasználtuk, hogy a q1 töltés körüli gömbhéj térfogata
V14πr12d,
és benne az állandó nagyságúnak tekinthető térerősség
E114πε0q1r12,
illetve a másik gömbhéj térfogata
V24πr22d,
és benne a térerősség nagysága
E214πε0q2r22.

A kezdeti állapotban
q1=2Q,r1=R,illetveq2=Q,r2=3R,
tehát
Wkezdeti=-3772dπε0Q2R2,
a töltések felcserélése után pedig
q1=Q,r1=R,illetveq2=2Q,r2=3R,
így
Wvégső=-1372dπε0Q2R2.

A töltések felcseréléséhez szükséges munka legalább
WfelcserélésiWvégső-Wkezdeti=+d3πε0Q2R2.

 

 Bokor Endre (Budapesti Fazekas M. Gyak. Ált. Isk. és Gimn., 10. évf.) és
 Marozsák Tádé (Budapest, Óbudai Árpád Gimn., 11. évf.)
 dolgozata alapján