Feladat: 5006. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Bartók Imre ,  Csire Roland ,  Csuha Boglárka ,  Elek Péter ,  Fajszi Bulcsú ,  Fekete Balázs Attila ,  Kolontári Péter ,  Marozsák Tóbiás ,  Olosz Adél ,  Póta Balázs 
Füzet: 2018/október, 436 - 438. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Feladat, Tömegközéppont mozgása
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2018/február: 5006. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
I. megoldás. a) A labda legjobban benyomódott állapotában
A=(5cm)2π=7,8510-3m2
területű körlap mentén érintkezik a talajjal. Legyen a labda teljes tömege m, a talajjal érintkező részének tömege m*. A külső légnyomást jelöljük p0-lal, a labdában lévő levegő legnagyobb nyomását pedig p1-gyel (1. ábra).
a) A labda benyomódott részére felülről p1A erő hat, alulról pedig (amennyiben a labda alatt levegő marad) p0A+K1 erő nyomja felfelé. K1 a göröngyös talaj által kifejtett kényszererőt jelöli. A labda többi része ,,simán'', vízszintesen csatlakozik a körlap alakú részhez, így nem fejthet ki arra eredő függőleges erőt.
A körlap az ütközés ideje alatt nem gyorsul, hiszen az bizonyos ideig folyamatosan a talajjal érintkezik, így a mozgásegyenlete:
m*g+p1A=p0A+K1,vagyisK1=(p1-p0)A+m*g.

 

Megjegyzés: Mivel a nyomáskülönbségből származó első tag kb. 78 N, a körlapra ható nehézségi erő pedig biztosan kisebb, mint mg=2 N, jó közelítéssel igaz, hogy
K1(p1-p0)A.


  

1. ábra
 

 


 

2. ábra
 

Vizsgáljuk most meg a labda többi részére ható külső erőket! A légnyomás által kifejtett erő p0A nagyságú, és függőlegesen lefelé mutat, hiszen a légnyomásból származó erők eredője a teljes labdára nulla, és a talajjal érintkező körlapra a külső levegő p0A nagyságú, függőlegesen felfelé mutató erőt fejt ki. A labda egészére felírható mozgásegyenlet (a függőlegesen felfelé mutató irányt tekintve pozitívnak):
K1+p0A-mg-p0A=ma,
ahonnan K1 korábban kiszámított értékének behelyettesítése után a tömegközéppont gyorsulása:
a=(p1-p0)Am-m-m*mg(p1-p0)Am-g380ms2.

 

b) Ha a talaj felülete sima és nedves, akkor a labda alatt nem marad levegő, tehát a légnyomásból származó p0A erő most nem lép fel. Helyette viszont a vízréteg és a talaj fejt ki a labda aljára valamekkora erőt. (A talajon lévő víz a labdán kívül is jelen van, és ott érintkezik a külső levegővel, így a nyomása gyakorlatilag p0. Ha viszont a labda ténylegesen lezárja az alája szorult vizet, akkor a víz nyomása akár p1 is lehet.)
A talajjal érintkező labdadarab nem gyorsul, így a mozgásegyenlete:
m*g+p1A=K2,
ahol K2 a talaj és a vízhártya által kifejtett eredő erő (2. ábra). Az ábrán ‐ az egyszerűség kedvéért ‐ nem jelöltük, hogy a labda alja milyen mértékben érintkezik közvetlenül a talajjal, illetve a vízzel. A labda egészének mozgásegyenlete:
K2-mg-p0A=ma,
vagyis a tömegközéppont gyorsulása:
a=(p1-p0)Am-m-m*mg380ms2.
Ez az érték ugyanakkora, mint az a) esetben volt a tömegközéppont gyorsulása.

 
II. megoldás. Használjuk az I. megoldás jelöléseit! A labda lendülete a legjobban benyomódott állapotban és az azt megelőző, illetve követő pillanatokban így írható fel:
Iteljes(t)=Ifelső(t)+Ialsó(t)Ifelső(t),
hiszen az alsó rész az ütközés alatt folyamatosan nyugalomban van, tehát ezalatt a lendülete nulla. (Az ,,alsó'' kifejezés a labdának a talajjal érintkező részére, a ,,felső'' pedig a többi részre utal.)
Newton II. törvényét ilyen alakban is felírhatjuk:
ma=ΔIteljes(t)Δt=ΔIfelső(t)Δt=Ffelső,
ahol
Ffelső=p1A-p0A-(m-m*)g
a felső részre ható erők (a külső és a belső légnyomásból származó erők és a nehézségi erő) eredője. Az eredő erő képletében szereplő első két tag nagyságát onnan kaphatjuk meg, hogy tudjuk: egy teljes, zárt felületre ható, a légnyomásból származó erők eredője nulla. A fenti összefüggés felírásánál kihasználtuk, hogy a hajlékony anyagú labda alsó része nem fejthet ki függőleges irányú erőt a felső részre, mert a két rész vízszintes érintősíkkal, ,,törésmentesen'' csatlakozik egymáshoz.
A fenti egyenletekből a tömegközéppont gyorsulására
a=(p1-p0)Am-m-m*mg380ms2
adódik. Ez az eredmény független attól, hogy a labda alsó része és a talaj között milyen a kapcsolat, vagyis hogy a talaj száraz-e vagy nedves, sima-e vagy pedig göröngyös.
 

 (G. P.)