Feladat: 4904. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Elek Péter ,  Fehér Szilveszter ,  Fekete Balázs Attila ,  Jakus Balázs István ,  Marozsák Tóbiás ,  Nagy Botond ,  Németh Róbert ,  Olosz Adél ,  Sal Dávid ,  Sz. K. ,  Szentivánszki Soma 
Füzet: 2017/november, 500 - 502. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Feladat, Egyéb áramkörök
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2017/január: 4904. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
Megoldás. A feltöltött (C kapacitású és Q0=2CU0 töltésű) kondenzátor kezdeti polaritásától függően két eset lehetséges.
I. eset: A kondenzátor pozitív töltésű fegyverzete a bal oldalon van (1. ábra).


 

1. ábra
 

II. eset: A pozitív fegyverzet a jobb oldalra kerül (2. ábra).


 

2. ábra
 

Vizsgáljuk először az első esetet. A kapcsoló zárása után az áramkörben töltésáramlás indul meg, melynek során mindkét kondenzátor töltött állapotba kerül (3. ábra). A folyamat végén a körben már nem folyik áram, ennek következtében az ellenálláson nem esik feszültség. Írjuk fel a huroktörvényt erre az állapotra a 3. ábra jelöléseit használva (az óramutató járásával azonos irányban):
U1+U2-U0=0.(1)
Tudjuk továbbá, hogy a két kondenzátort összekötő ágon az összes töltés a kezdeti és végállapotban egyenlő (hiszen a kondenzátor lemezei között nem haladhatnak át töltések):
-2CU0=-CU1+2CU2,(2)
innen
2U0=U1-2U2.(3)
Az (1) és (3) egyenletek rendszerének megoldása:
U1=43U0,U2=-13U0.
A negatív előjel azt fejezi ki, hogy a 2C kapacitású kondenzátoron a lemezek töltése a 3. ábrán jelölthöz képest ellentétes (a bal oldali lemez lesz pozitív töltésű).


 

3. ábra
 

Jóllehet az ellenálláson áthaladó áram időben bonyolult módon (belátható, hogy exponenciális függvény szerint) változik, az ellenálláson fejlődő Joule-hő elemi úton (integrálszámítás nélkül) is kiszámítható, ha energetikai megfontolásokat követünk. Feltételezzük, hogy az áramkörből nem jut ki energia (elhanyagolva az áramok által keltett mágneses tér gerjesztette elektromágneses hullámokat), így teljesül a
Wtelep+WC+W2C+WR=0(4)
mérlegegyenlet. A fenti képletben Wtelep a telep energiaváltozását, WC és W2C az egyes kondenzátorok energiaváltozását, WR pedig az ellenálláson fejlődő hőt jelöli.
A kondenzátorok energiaváltozása:
WC=12C(U12-(2U0)2)=-109CU02,W2C=122C(U22-0)=19CU02,
a telep energiaváltozása pedig az U0 feszültség és a telepen áthaladó töltés szorzata:
Wtelep=U0(Q0-CU1)=U0(2CU0-C43U0)=23CU02.
(A pozitív előjel azt jelenti, hogy a telepnek nő az energiája.)
A (4) energiamérleg segítségével kiszámíthatjuk az ellenálláson fejlődő hőt:
WR=-Wtelep-WC-W2C=-23CU02-(-109CU02)-19CU02=13CU02.

A második esetben a fentiekhez teljesen hasonló módon járhatunk el. A megfelelő egyenletek csak a C kapacitású kondenzátor kezdeti töltését megadó kifejezés előjelében térnek el az első eset egyenleteitől:
U1+U2-U0=0,(1')+2CU0=-CU1+2CU2,(2')2U0=2U2-U1.(3')
Az (1') - (3') egyenletek megoldása:
U1=0,U2=U0.
(Ez azt jelenti, hogy a kapcsoló zárása után a C kapacitású kondenzátor összes töltése átkerül a másik kondenzátorra.) Az energiaváltozások:
WC=12C(0-(2U0)2)=-2CU02,W2C=122C(U02-0)=CU02,Wtelep=-U02CU0=-2CU02.
(A telep energiaváltozása ebben az esetben negatív, hiszen az áram a telepfeszültséggel ellentétes irányban folyik.) Az energiamérlegből:
WR=-Wtelep-WC-W2C=2CU02-(-2CU02)-CU02=3CU02.

Az ellenálláson fejlődő hő tehát a már kezdetben is feltöltött kondenzátor bekötésétől (polaritásától) függően 13CU02 vagy 3CU02.
 

Megjegyzés. Belátható, hogy ha egy ellenálláson időben exponenciálisan csökkenő áram folyik keresztül (esetünkben éppen ez történik), akkor a teljes kisülési folyamat során fejlődő Joule-hő az ellenállásra eső kezdeti (maximális) feszültség és az ellenálláson átfolyó töltés szorzatának felével egyezik meg.
Valóban, ha az áramerősség
I(t)=I0e-λt,
az ellenállásra eső feszültség tehát
U(t)=RI(t)=RI0e-λt,
akkor a folyamat során fejlődő Joule-hő (ami az időben változó P(t)=U(t)I(t) teljesítmény integrálja):
WR=0U(t)I(t)dt=RI020e-2λtdt=RI022λ.
Másrészt a kezdeti (maximális) feszültség az ellenálláson
Umax=U(0)=RI(0)=RI0,
a rajta átfolyó töltés pedig
Q=0I(t)dt=I00e-λtdt=I0λ.
Látható, hogy a hivatkozott WR=12UmaxQ összefüggés teljesül. A feladatban szereplő kapcsolásnál a keresett hő
12(-U0)(-23CU0)=13CU02,illetve12(3U0)(2CU0)=3CU02.