Feladat: 362. fizika mérési feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Fehér Szilveszter ,  Fekete Balázs Attila ,  Krasznai Anna ,  Olosz Adél ,  Páhoki Tamás ,  Szentivánszki Soma 
Füzet: 2017/március, 173 - 175. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Mérési feladat, Mechanikai mérés
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2016/október: 362. fizika mérési feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
Megoldás. A mérés előkészítése
 

Szükséges eszközök:
‐ különböző (A4-es) papírok: irodai nyomtatópapír, félfamentes rajzlap, színezett (zöld) műszaki rajzlap;
‐ két vonalzó;
‐ olló;
‐ cellux;
‐ ceruza és toll.
 
A mérés menete: Először a 2 cm széles csíkokat jelöltem ki és vágtam le a papírlapokból. Az egyik sorozatot a papírlap hosszabb oldalára merőlegesen, a másik sorozatot pedig azzal párhuzamosan. A csíkok hossza szemmel láthatóan különbözött, ezért szükségtelen volt őket külön jelölni. Ezután 2 cm-es közökkel beosztást készítettem a lapokon, az egyik végtől számított 7 cm-től 17 cm-ig, a nyomtatópapíron 5 cm-től 13 cm-ig. Később az egyik vonalzót celluxszal rögzítettem az asztallapon úgy, hogy túlérjen az asztalon, és egyértelműen meghatározza, milyen magasan van az asztal síkja. A papírcsíknak először a legnagyobb beosztását (17 cm, illetve 13 cm) illesztettem az asztal széléhez, ezt is celluxszal rögzítettem, és a másik vonalzót az előző mellett a papírig mozgatva leolvastam a legnagyobb lehajlást. Ugyanígy jártam el a többi mérésnél is: 2 centimétereket haladva egészen a legkisebb szabad hosszig (7 cm, illetve 5 cm), mindenhol megmértem a lehajlást.
 
A mérés kiértékelése: Adataimat táblázatba rendeztem. (Az M és P betűk az oszlopok felett a hosszú oldalra merőlegesen, illetve párhuzamosan kivágott csíkokra utalnak.)
 
zöld    M    P    félfam.    M    P    nyomt.    M    P [cm]  h [cm]  h [cm]   [cm]  h [cm]  h [cm]   [cm]  h [cm]  h [cm]    5  0,9  ‐    7    0,6    0,1  7    1,4    0,3    7  2,6  0,6    9  1,2  0,5    9    2,3    1,1    9    5,5    2,1  11  1,9  1,0    11    4,0  2,4    11    8,6  4,7    13    3,2    1,5  13    7,3  3,2    13    11,0  7,6    15    5,0    2,1    15    10,2    5,6    17    7,6    2,8    17    14,0    7,8  

 

A mért adatokat grafikonon is ábrázoltam (1., 2. és 3. ábra).


 

1. ábra
  

2. ábra
  

3. ábra
 

A grafikonokon több érdekes dolgot is megfigyelhetünk. A legszembetűnőbb, hogy a hosszabb oldallal párhuzamos (P) csík h lehajlása minden esetben kisebb, mint az ugyanazon papír másik (M) csíkjának ugyanakkora  szabad hosszhoz tartozó lehajlása. Ez a papír gyártásából következő ún. szálirány miatt van. A papír a gyártása közben nagy sebességgel halad, a benne lévő cellulózszálak közül sok beáll a mozgás irányába. Ez azt eredményezi, hogy ebben az irányban ,,erősebb'' a papír, nehezebben hajlik le, mint szálirányra merőlegesen. Méréseimmel megállapítottam, hogy ‐ az általam vizsgált három papírlap mindegyikében ‐ a papírlap hosszabb oldalával párhuzamos a szálirány.
A másik érdekesség, hogy míg a műszaki rajzlap és a félfamentes papír esetében az adatpárok pontjaira erősen nemlineáris (exponenciális vagy hatvány-)függvény illeszthető, addig a leggyengébb nyomtatópapírra jellemző pontokra a mérési tartományban egy olyan egyenes illeszkedik, melynek 0 helyen vett helyettesítési értéke negatív. Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy a papírlapokba valamekkora belső feszítettség kerülhet a gyártás közben.
 
Mérési hibák: Mérésünk során a konkrét adatok csupán tendenciák meghatározására szolgálnak, ezt alapvetően nem befolyásolja a leolvasás és a vonalzó pontatlanságából származó kb. 2 mm-es abszolút (1-10%-os relatív) hiba. Mivel az érdekes információt az illesztett grafikonok tulajdonságaiból nyertünk, értelmetlen mérési hibát számszerűsíteni ebben a mérésben.