Feladat: B.4671 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Andó Angelika ,  Baran Zsuzsanna ,  Bodolai Előd ,  Cseh Kristóf ,  Csépai András ,  Döbröntei Dávid Bence ,  Fekete Panna ,  Gál Boglárka ,  Glattfelder Hanna ,  Hansel Soma ,  Kocsis Júlia ,  Kovács Péter Tamás ,  Nagy Dávid Paszkál ,  Németh Balázs ,  Papp Marcell ,  Polgár Márton ,  Schrettner Bálint ,  Schwarz Tamás ,  Szebellédi Márton ,  Szécsényi Nándor ,  Tomcsányi Gergely ,  Tóth Viktor ,  Varga-Umbrich Eszter ,  Williams Kada 
Füzet: 2015/december, 534 - 536. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Feladat, Egyéb sokszögek geometriája, Síkgeometriai bizonyítások, Hasonlósági transzformációk
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2014/december: B.4671

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
Megoldás. Legyen az AB1B2...B6 hétszög körülírt köre kB, az AC1C2...C6 hétszög körülírt köre pedig kC. A kB és kC körök átmennek A-n. Jelölje a két kör A-tól különböző metszéspontját M (ha a két kör A-ban érinti egymást, akkor MA). Megmutatjuk, hogy i=1,2,...,6 esetén a BiCi egyenesek mindegyike átmegy M-en.
Legyen α=1807. Ez a szabályos hétszögek oldalaihoz tartozó kerületi szög mind a kB, mind pedig a kC körben. Az α szög segítségével meg fogjuk határozni az AMBi és AMCi szögeket. Két fő esetet különböztetünk meg, annak megfelelően, hogy a Bi és Ci csúcsok az AM egyenes (ha a két kör A-ban érinti egymást, akkor az A-beli közös érintőjük) által meghatározott két félsík közül ugyanabba vagy különbözőekbe esnek.
Feltehetjük, hogy a hétszögek pozitív körüljárásúak. Nevezzük az AM egyenes által meghatározott félsíkok közül pozitívnak azt, amelyik a kB és kC körök A-ból M-be menő ívei közül a pozitív irányút tartalmazza, negatív félsíknak pedig a másikat, s jelölje e nyílt félsíkokat F+ és F- (1. ábra). Ekkor a kerületi szögek tételét alkalmazva kapjuk, hogy
AMBi={AMB1+B1MB2+...+Bi-1MBi=iα,ha  BiF+,AMB6+B6MB5+...+Bi+1MBi=(7-i)α,ha  BiF-,
s ugyanígy
AMCi={iα,ha  CiF+,(7-i)α,ha  CiF-. 

1. ábra
 

Ezek után már egyszerűen beláthatjuk, hogy az M, Bi és Ci pontok minden i=1,2,...,6 esetén egy egyenesbe esnek. Ha MBi vagy MCi, akkor ez nyilvánvaló. Ha Bi és Ci közül mindkettő az F+ vagy az F- félsíkba esik, akkor AMBi=AMCi, és mivel Bi és Ci az AM egyenesnek ugyanazon az oldalán vannak, ezért ebből következik, hogy Bi és Ci ugyanazon az M-ből kiinduló félegyenesen helyezkednek el (2. ábra). Ha viszont Bi és Ci különböző félsíkokban vannak, akkor
AMBi+AMCi=iα+(7-i)α=180,
s mivel Bi és Ci az AM egyenesnek különböző oldalain vannak, ezért ebből következik, hogy Bi, Ci és M kollineárisak (3. ábra).


 

2. ábra
  

3. ábra
 

Az előző bekezdésben leírtak MA esetén is igazak, csak azt kell meggondolnunk, hogy ekkor AMBi és AMCi a megfelelő érintőszárú kerületi szögeket jelöli (4. és 5. ábra).


 

4. ábra
  

5. ábra
 

Ezzel a feladat állítását beláttuk.
 
Megjegyzés. A megoldás során nem használtuk ki, hogy a sokszögek oldalszáma 7. Ugyanezzel a gondolatmenettel belátható az állítás tetszőleges n-szögekre is. Sőt tulajdonképpen azt bizonyítottuk be, hogy ha tekintjük az egymást az A pontban metsző kB és kC körvonalak azon Bφ és Cφ pontjait, melyekre az ugyanolyan irányítású ABφ és ACφ ívekhez tartozó középponti szögek megegyeznek, akkor a BφCφ egyenesek átmennek kB és kC másik (esetleg A-val egybeeső) metszéspontján.