Feladat: B.4481 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Barna István ,  Bogáromi Dávid ,  Di Giovanni Márk ,  Fehér Zsombor ,  Fonyó Viktória ,  Forrás Bence ,  Janzer Barnabás ,  Janzer Olivér ,  Maga Balázs ,  Somogyvári Kristóf ,  Szabó Barnabás ,  Tardos Jakab ,  Tossenberger Tamás ,  Vályi András ,  Williams Kada 
Füzet: 2014/február, 88. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Feladatok, Polinomok oszthatósága, Teljes indukció módszere
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2012/október: B.4481

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
Megoldás. Tegyük fel, hogy egy f polinom kielégíti a feltételeket. Emeljük ki f-ből x-nek a lehető legnagyobb kitevőjű hatványát:
f(x)=xkg(x),
úgy, hogy
g(x)=amxm+am-1xm-1+...+a1x+a0,
ahol k és m nemnegatív egészek, am,...,a0 egészek, továbbá a0,am0. Mivel végtelen sok prímszám van, a nemnulla a0 számnak pedig csak véges sok osztója, azért végtelen sok olyan p prímszám létezik, amelyre pa0. Egy ilyen p prímre g(p) nem osztható p-vel, hiszen a konstans tag nem osztható vele, a többi tag viszont igen. Feltevésünk szerint f(p)=pkg(p) egyetlen
 
prímosztója p, ezért g(p)-nek nem lehet p-től különböző prímosztója, azaz g(p)=±1. Így a g polinom vagy az 1, vagy a -1 értéket végtelen sokszor veszi fel, tehát g(x)1, vagy g(x)-1 teljesül. Ezzel megmutattuk, hogy f(x)=±xk valamely k nemnegatív egész számra. Könnyen ellenőrizhető, hogy a ±xk polinom pontosan akkor elégíti ki a feltételeket, ha k>0. Tehát pontosan az xk, -xk polinomok megfelelők, ahol k tetszőleges pozitív egész szám.
 
Megjegyzés. A fenti megoldás kis módosításával az is megmutatható, hogy a feladat állítása tetszőleges valós együtthatós f polinomra is igaz. Ha ugyanis f egy n-edfokú polinom, akkor elegendően nagy x-ekre, például M<x esetén teljesül, hogy xn-1<|f(x)|<xn+1. A feltétel szerint tetszőleges p prímre az f(p) szám vagy p-hatvány, vagy egy p-hatvány ellentettje. Ha M<p is teljesül, akkor a szóba jövő értékek pn és -pn. A két lehetőség közül valamelyik végtelen sokszor áll fenn, így a fenti megoldáshoz hasonlóan következik, hogy f(x)=xn vagy f(x)=-xn.