Feladat: B.4406 Korcsoport: 14-15 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Bősze Zsuzsanna ,  Di Giovanni Márk ,  Fehér Zsombor ,  Forrás Bence ,  Győrfi Mónika ,  Janzer Barnabás ,  Janzer Olivér ,  Jávorszky Natasa ,  Maga Balázs ,  Mester Márton ,  Nagy Róbert ,  Nagy-György Pál ,  Strenner Péter ,  Szabó Attila ,  Szabó Barnabás ,  Szilágyi Krisztina ,  Tossenberger Tamás ,  Viharos Andor ,  Zilahi Tamás 
Füzet: 2013/február, 87 - 89. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Egyenes, Egyenesek egyenlete, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2011/december: B.4406

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
I. megoldás. Vegyünk fel egy derékszögű koordinátarendszert úgy, hogy annak x tengelye az e1, az y tengelye az e2 egyenes legyen, az egységet pedig válasszuk úgy, hogy a P pont mindkét koordinátája 1 legyen. Ha F2=(0;a), ahol a1, akkor az f egyenes egyenlete Y=(1-a)X+a, vagyis az F1 pont koordinátái (aa-1;0). Hasonlóképpen ha G2=(0;b), akkor a g egyenes egyenlete Y=(1-b)X+b, a G1 pont koordinátái pedig (bb-1;0), ahol b1. Továbbá ab is teljesül, mert f és g különböző egyenesek.

 

1. ábra
 

Ha a és b valamelyike 0, akkor az F1G2F2G1 metszéspont az origó. Ha a0b, akkor az F1G2 és F2G1 egyenesek egyenlete a tengelymetszeteikből egyszerűen felírható.
F1G2:Xaa-1+Yb=1,azazY=b(1-a)aX+b,F2G1:Xbb-1+Ya=1,azazY=a(1-b)bX+a.
Ha b(1-a)a=a(1-b)b, azaz a+b=ab, akkor a két egyenes párhuzamos. Ha a+bab, akkor létezik Ma,b=(x0;y0) metszéspontjuk, és az egyenletrendszert megoldva kapjuk, hogy
xo=abab-(a+b)ésy0=-abab-(a+b)=-x0,
ami azt jelenti, hogy Ma,b mindig rajta van az Y=-X egyenletű egyenesen, ami az e1 és e2 egyenesek másik szögfelezője.
Megmutatjuk, hogy az Y=-X egyenes minden pontja előáll Ma,b alakban. Az origóról már láttuk, hogy a mértani helyhez tartozik. Ezért elegendő azt meggondolnunk, hogy a és b megfelelő választásával 1x0=1-1a-1b még az a,b0,1, ab feltételek mellett is tetszőleges értéket felvehet, ami nyilvánvaló. A keresett mértani hely tehát az e1 és e2 egyenesek két szögfelezője közül a P pontot nem tartalmazó teljes szögfelező egyenes.
 

 
II. megoldás. Megmutatjuk, hogy a keresett mértani hely az e1 és e2 egyenesek másik szögfelezője.
Jelöljük r-rel az e1 és e2 egyenesek P pontot tartalmazó szögfelezőjét, s-sel pedig a két egyenes másik szögfelezőjét. Legyen h az F2 ponton átmenő e1-gyel párhuzamos egyenes, továbbá legyen O=e1e2, Q=F1G2F2G1, R=rh és S=sh. Az e1, e2, f és g egyenesek lehetséges helyzetétől függően az O pont az F1G1 és F2G2 szakaszok közül egyiknek sem (2. ábra), pontosan egynek (3. ábra), vagy mindkettőnek (4. ábra) belső pontja. Következő állításaink mindhárom esetben érvényesek.

2. ábra


3. ábra


4. ábra

Mivel h és e1 párhuzamosak, a POF1 és a PRF2 háromszögek, valamint a QOG1 és a QSF2 háromszögek is hasonlóak, mert megfelelő szögeik megegyeznek. Tehát a háromszögek megfelelő oldalainak aránya is egyenlő, azaz
F1OPF1=F2RF2PésG1QOG1=QF2F2S.(1)
Alkalmazzuk az F1G1F2 háromszögre és a G2 pontra Ceva tételének általánosítását. Mivel az F1Q, G1P és F2O egyenesek mindegyike átmegy G2-n, ezért
F1OOG1G1QQF2F2PPF1=1,azazF1OPF1G1QOG1F2PQF2=1,
amiből felhasználva az (1) egyenlőségeket, kapjuk, hogy F2R=F2S. Ez viszont azt jelenti, hogy az OF2R és OF2S háromszögek egybevágóak, mert megegyezik két-két oldaluk és az azok által bezárt szög (hiszen a h egyenes definíciója miatt OF2R=OF2S=90.) Vagyis F2OQ=F2OP=45, tehát Q rajta van az s egyenesen.
Megmutatjuk, hogy az s egyenes tetszőleges T pontja előáll F1G2F2G1 alakban megfelelően választott fT és gT egyenesek esetén. Először legyen fT egy rögzített, P-n átmenő, ei-t Fi-ben metsző egyenes, G1T=F2Te1 és G2T=PG1Te2. Ekkor a P-n átmenő G1TG2T egyenest választva gT-nek, az F1G2F2G1 pont éppen T lesz. Ez az előállítás nem működik, ha TF2 és e1 párhuzamosak, valamint akkor sem, ha T=fs. Ezt a két pontot úgy tudjuk előállítani F1G2F2G1 alakban, ha megváltoztatjuk az elsőnek felvett fT egyenest. Ezzel elérhetjük, hogy az új egyeneshez tartozó két ,,rossz'' pont különbözzön az első egyeneshez tartozó rossz pontoktól.