Feladat: 4576. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Kaposvári Péter 
Füzet: 2014/március, 175 - 176. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Feladat, Permittivitás (dielektromos állandó), Elektromos fluxus (erővonalszám)
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2013/november: 4576. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
Megoldás. Az elektromos erőtér az elrendezés szimmetriája miatt gömbszimmetrikus. Számítsuk ki az elektromos térerősség nagyságát a gömb középpontjától mért r távolság függvényében, ábrázoljuk azt, és olvassuk le, hogy hol lesz az a megadott két érték.
Három tartományt kell megkülönböztetnünk:
I.)r<r1;II.)r1<r<r2;III.)r2<r.

I.) A gömbhéj belső sugarán belül nulla a térerősség, hiszen a szigetelőn a töltések eloszlása egyenletes. (Ez a Gauss-törvényből is közvetlenül adódik: bármely r<r1 sugarú gömbön áthaladó elektromos fluxus nulla, tehát a gömbszimmetrikus erőtér is nulla kell legyen ebben a térrészben.)
III.) A külső térrészben is egyszerű a térerősség meghatározása, mert itt a gömbhéj relatív dielektromos állandója nem játszik szerepet. Az erőtér olyan, mintha az összes
Q=4(r23-r13)π3ϱ=1,9410-7C  
töltés a gömbhéj középpontjában lenne:
E(r)=kQr2.

II.) A gömbhéj belsejében már egy kicsit nehezebb az E(r) térerősség meghatározása. Mivel a töltés eloszlása gömbszimmetrikus, az r távolságon kívül elhelyezkedő töltések hatása kioltja egymást, ezért ezekkel a töltésekkel nem kell foglalkoznunk. A többi, összesen
q(r)=4(r3-r13)π3ϱ
nagyságú töltés tere vákuumban olyan lenne, mintha valamennyien a gömb középpontjában helyezkednének el; azonban a közeg polarizálhatósága miatt az elektromos térerősség a vákuumbeli értéknek csupán 1εr-szerese:
E(r)=kεrq(r)r2.

 
 

A vázlatos ábra az elektromos térerősség nagyságát mutatja a középponttól mért távolság függvényében.
 
Erről leolvashatjuk, hogy a megadott feltétel az a) esetben két helyen,
 
r(II)(a)=18 cm és r(III)(a)=76 cm távolságnál teljesül, míg a b)-ben megadott térerősség csak egyetlen esetben, a gömbhéj
 
középpontjától kb. r(III)(b)=24 cm távolságnál valósul meg.
 
Megjegyzés. Az ábráról az is leolvasható, hogy az elektromos térerősség nem folytonos függvénye r-nek, a gömbhéj külső felületénél E(r)-nek ,,ugrása'' van. Ez a szakadás (a Gauss-törvény értelmében) azt jelzi, hogy a gömbhéj felületére töltések (ún. polarizációs töltések) kerültek. A gömbhéj belső felületénél ugyanez a jelenség azért nem lép fel, mert ott az elektromos térerősség nulla.