Feladat: 4548. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Szabó Attila ,  Trócsányi Péter 
Füzet: 2014/február, 104 - 106. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Feladat, Egyéb változó áram, Analógia alkalmazása, Gömbkondenzátor
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2013/május: 4548. fizika feladat, 1988/november: F.2712
Feladatok megoldásai: 1989/szeptember: F.2717

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
I. megoldás. Ismert*, hogy ha egy U0 feszültségre feltöltött, C kapacitású kondenzátort R ellenálláson keresztül ,,kisütünk'', akkor a kondenzátor feszültsége időben az
U(t)=U0e-tRC
függvény szerint csökken, s az U0/2 értéket
t1/2=ln2RC
idő alatt éri el. (Ezt az időtartamot a radioaktív bomlásoknál használt kifejezés mintájára nevezhetjük felezési időnek.)
Egy r0 sugarú gömb (mint gömbkondenzátor) kapacitása:
C=4πε0r0.
A töltött gömb körüli levegő vezetőképessége miatt a fémgömb fokozatosan elveszíti a töltését. A környező levegőt ‐ gondolatban ‐ a fémgömbbel koncentrikus, vékony gömbhéjakra oszthatjuk. Egy-egy gömbhéj vastagsága legyen Δr, felülete 4πr2 (r a gömbhéj átlagos sugara). Egy ilyen gömbhéj elektromos ellenállása (a radiálisan folyó áramokkal szemben):
ΔR=ϱΔr4πr2,
a sok-sok ,,sorosan kapcsolt'' gömbhéj eredő ellenállása pedig
R=ΔR=ϱ4πΔrr2.
A fenti összeg (a gömbhéjak vastagságát fokozatosan csökkentve) egy integrállal számítható ki:
R=ϱ4πr0drr2=ϱ4πr0.
(Az integrál értékét a matematikai analízis megfelelő összefüggéseinek alkalmazásával, vagy a Coulonb-erőtér és a Coulomb-potenciál hasonló képleteivel való analógia alapján határozhatjuk meg.)
A fenti összefüggések alapján a kondenzátor feszültségének felezési ideje:
t1/2=ln2ϱ4πr04πε0r0=ln2ϱε01,2105s34óra.

Érdekes, hogy a felezési idő nem függ a fémgömb méretétől, csupán a levegő vezetőképessége és egy univerzális természeti állandó határozza meg azt.
 

 
II. megoldás. Legyen a gömbön levő töltés pillanatnyi értéke q(t) (ez nyilván arányos a pillanatnyi feszültséggel). Ebben a pillanatban a gömb külső felszínén az elektromos térerősség (amely merőleges a felületre)
E=q4πε0r2,
ahol r a gömb sugara. Az Ohm-törvény differenciális alakja szerint a felületen az áramsűrűség (amely ugyancsak merőleges a felületre):
j=Eϱ=q4πε0ϱr2.
Így a töltés csökkenésének ,,üteme'' (vagyis a teljes áramerősség)
-Δq(t)Δt=i=4πr2j=1ε0ϱq(t).
Ez az egyenlet (amely egy elsőrendű differenciálegyenlet) az alakját tekintve éppen olyan, mint a radioaktív bomlások
-Δm(t)Δt=λm(t)
törvénye, így a megoldása is ugyanolyan formájú:
q(t)=q0e-tε0ϱ.
A töltés (s így a feszültség) felezési ideje innen már könnyen kifejezhető. A
q(t0)=q02
összefüggésből
12=exp(-t0ε0ϱ),vagyist0=ln2ε0ϱ=1.23105s  
következik, ennyi idő alatt veszíti el a fémgömb a töltéseinek felét.

 
Megjegyzés. A II. megoldás gondolatmenetét követve látszik, hogy a feltöltött fémtest töltésének fogyási üteme ‐ és így annak felezési ideje ‐ nem függ a test méreteitől, de még az alakjától sem.

*Lásd pl. a ,,Négyjegyű függvénytáblázatok'' Kondenzátor feltöltése és kisülése ohmos ellenálláson át c. részt a 2., javított kiadás 148. oldalán