Feladat: 4113. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Barancsuk Lilla ,  Lovas Lia Izabella ,  Patartics Bál 
Füzet: 2009/május, 303 - 305. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Feladat, Elektromos mező energiája, energiasűrűsége, Felületi töltéssűrűség
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2008/november: 4113. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Megoldás. A vékony gömbsüveg nem változtatja meg a gömb kapacitását, az továbbra is

C=Rk
marad, ahol k=14πε0 a Coulomb-állandó. Ha a gömböt U feszültségre töltjük fel, a rajta levő össztöltés
Q=CU=URk.

A gömbsüveg a fémgömb egyenletes töltéseloszlását sem változtatja meg, mindössze annyi változást okoz, hogy a gömbsüveg által lefedett felületről az ott lévő töltések az alufólia külső felületére vándorolnak. Az elektromos mező gömbszimmetrikus Coulomb-mező marad, és az elektromos térerősség a fólia közvetlen közelében
E=kQR2=UR
nagyságú, sugár irányban kifelé mutató vektor lesz.
Az alufólián levő töltések és a gömb többi részén levő töltések taszítják egymást, emiatt az alufóliára (szimmetria-megfontolásokból adódóan) függőleges, felfelé irányuló elektrosztatikus erő hat. A süveg akkor emelkedik fel a gömbről, amikor ez a taszítóerő éppen megegyezik az alufólia mg súlyával.
Az alufóliára ható erőt úgy számíthatjuk ki, hogy képzeletben felosztjuk a gömbsüveget kicsiny, egyenként ΔF nagyságú felületdarabkákra, meghatározzuk, hogy mennyi töltés van az egyes felületdarabkákon, és hogy az elektrosztatikus mező mekkora és milyen irányú erőt fejt ki ezekre a kis töltésekre. Az erőhatások vektori összege megadja az alufóliára ható eredő elektromos erőt (lásd az ábrát!).
 
 

A gömb Q össztöltése, mint láttuk, URk. A gömbsüveg egységnyi felületére
σ=Q4πR2=ε0UR
töltés jut (σ neve: felületi töltéssűrűség), ΔF felületen tehát ΔQ=σΔF töltés található. Erre a töltésre a gömbön kívüli, E nagyságú, a felületre merőleges irányú elektromos térerősség
p=12EΔQ=ε02U2R2
nagyságú, a felületdarabkákra merőleges irányú erőt fejt ki. A p mennyiség (amely nyomás jellegű, hiszen az egységnyi felületre ható erő nagyságát adja meg), megegyezik az elektromágneses mező
w=ε02E2
energiasűrűségével, egységnyi térfogatra jutó energiájával.
A gömbsüvegre ható (felületegységenként p nagyságú) erők éppen olyanok, mintha a gömbsüveget alulról p nyomású folyadék nyomná. Ha a gömbsüveget gondolatban lezárnánk egy r sugarú körlappal, és a folyadék-analógiát kihasználva ezen a körlapon is figyelembe vennénk egy pr2π nagyságú nyomóerőt, akkor az eredő erő nyilván nulla lenne (hiszen egy zárt felületet belülről nyomó folyadék nem fejthet ki eredő erőt). Ezek szerint a gömbsüvegre ható eredő erő nagysága
F=pr2π=ε02U2R2r2π.
Ugyanerre a következtetésre úgy is eljuthatunk, hogy meggondoljuk, a felületdarabkákra ható erőknek elegendó a függőleges összetevőit összegezni, hiszen az eredő erő ‐ szimmetriamegfontolások szerint ‐ biztosan függőleges:
F=pΔFcosα=pΔFcosα,
ahol α a felületdarabka érintősíkjának a vízszintessel bezárt szöge. Mivel ΔFcosα a felületdarabka vízszintes vetületének területe, ezek összege a gömbsüveg vetületének, vagyis egy r sugarú körlapnak r2π területével egyezik meg.
A gömbsüveg felületének nagysága
A=2πRh,
ahol h=R-R2-r2 a gömbsüveg magassága. Az alufólia tömege
m=Adϱ=2πR(R-R2-r2)dϱ
módon számolható. A süveg felrepülésének feltétele:
F>mg,azazε0U22R2r2π>2πR(R-R2-r2)dϱg,
ahonnan a kritikus feszültség:
Ukrit.=4R3dϱg(R-R2-r2)ε0r2,
Ennél nagyobb feszültségre feltöltött fémgömbről felemelkedik a megadott méretű és sűrűségű, gömbhéj alakú alufólia.