Feladat: B.4052 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: könnyű
Megoldó(k):  Cséke Balázs ,  Fonyó Dávid 
Füzet: 2009/február, 91 - 93. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Gráfelmélet, Konstruktív megoldási módszer, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2008/január: B.4052

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Az n csúcsú gráfban jelöljük az ugróiskolához tartozó pontokat P1,P2,...,Pk-val, az egyéb csúcsokat pedig Qk+1,...,Qn-nel, ahol minden i=1,2,...,k-ra a Pi csúcs fokszáma i.
A gráf egyszerű, ezért nem lehet benne hurokél és többszörös él. Könnyen belátható, hogy n=1,2,3,4,5 esetben az ugróiskolának rendre 0, 1, 2, 2, 3 csúcsa lehet. Ezeket az eseteket az 1. ábra mutatja be.

 

 
1. ábra
 

A továbbiakban megmutatjuk, hogy n6 (nN+) esetén a feladat feltételeinek megfelelően egy n csúcsú gráfban legfeljebb n-3 csúcsú ugróiskola alakítható ki.
A P1,P2,...,Pk ugróiskola speciálisan egy út, ezért él köti össze a P1P2, P2P3, ..., Pk-1Pk pontpárokat. Először azt látjuk be, hogy a gráfban k<n-2:
Az ugróiskolában P1 csak P2-vel, P2 pedig csak a P1 és P3 csúcsokkal van összekötve. Így, n-24 miatt, ha létezne Pn-2, akkor sem P1-gyel, sem P2-vel, sem pedig önmagával nem lehetne összekötve, így fokszáma legfeljebb n-3, azaz (n-2)-nél kevesebb lenne, ami ellentmondás.
Ezután megadunk egy olyan n csúcsú gráfot, amelyben létezik n-3 csúcspontú ugróiskola. Ehhez az alábbi élek berajzolása szükséges:
a P1 pontot csak P2-vel kötjük össze (fokszáma 1);
a P2 pontot csak P1-gyel és P3-mal kötjük össze (fokszáma 2).
Ezután az ugróiskola utolsó pontjától visszafelé haladva:
a Pn-3 pontot P1, P2 és Pn-3 kivételével minden ponttal összekötjük (fokszáma n-3);
a Pn-4 pontot P1, P2, P3 és Pn-4 kivételével minden ponttal összekötjük (fokszáma n-4) stb.;
...;
páros n esetén: n=2l, a Pl pontot a Pl-1, Pl+1, ..., P2l-3=Pn-3, Q2l-2, Q2l-1 pontokkal kötjük össze (fokszáma l);
páratlan n esetén: n=2l+1, a Pl pontot a Pl-1, Pl+1, ..., P2l-2=Pn-3, Q2l-1 pontokkal kötjük össze (fokszáma l).

Így a P3 pont P2, P4, Pn-3-mal lesz összekötve, és fokszáma 3 lesz. A P4 pont P3, P5, Pn-3, Pn-4-gyel lesz összekötve, és fokszáma 4 lesz, és így tovább haladva az index növekedésével egyesével nő a pontok fokszáma is:
páros n esetén: n=2l, a Pl-1 pontot a Pl-2, Pl+1, Pl+2, ..., P2l-3=Pn-3, Q2l-2, pontokkal kötjük össze (fokszáma l-1);
páratlan n esetén: n=2l+1, a Pl-1 pontot a Pl-2, Pl+1, Pl+2, ..., P2l-2=Pn-3 pontokkal kötjük össze (fokszáma l-1).

A 2. ábra n=12 esetén mutatja be az elkészült gráfot.
 

 
2. ábra
 

Eredményeinket összefoglalva:
n=1,2,3,4,5 esetén k=0,1,2,2,3, n6 esetén pedig legfeljebb n-3 csúcsú ugróiskola létezhet a feladat feltételeinek megfelelően az n csúcspontú egyszerű gráfban.
 
II. megoldás. Könnyen belátható, hogy n=1,2,3,4,5,6,7 esetben az ugróiskolának rendre legfeljebb k=0,1,2,2,3,3,4 csúcsa lehet. Sejtésünk, hogy további n-ekre k=n-3. Ezt fogjuk bizonyítani.
Először tegyük fel, hogy létezik n-2 csúcsú ugróiskola az n csúcsú gráfban. Ekkor a Pn-2 csúcsból nem mehet él a P1-be (hiszen P1-ből csak 1 él indulhat ki P2-be), nem mehet él a P2-be (hiszen P2-ből csak két él indul P1-be és P3-ba) és nem mehet él önmagába (hiszen a gráf egyszerű). Tehát csak n-3 él indulhat belőle, ami ellentmondás.
Ezért az ugróiskolának legfeljebb n-3 csúcsa lehet. Teljes indukciót alkalmazva megmutatjuk, hogy ez mindig elérhető.
Az állítás n=6-ra és n=7-re igaz.
Tegyük fel, hogy az állítás (n-2)-re igaz, a legnagyobb fokszámú csúcs foka n-5. Ekkor vegyünk fel két új pontot. Az egyik pontot ‐ ez lesz az új gráf P1 pontja ‐ kössük össze az n-2 csúcsú gráf első pontjával; az lesz az új gráf P2 pontja (fokszáma 2). A másik pontot pedig kössük össze az n-2 csúcsú gráf P2,...,Pn-5 pontjaival, valamint a megmaradt 3 csúccsal (n-4, n-3 és n-2). Ekkor ezen pont fokszáma: (n-5)-1+3=n-3 lesz, tehát ez lesz az új gráfban a Pn-3 pont. A régi gráf P2,...,Pn-5 pontjainak fokszáma eggyel nő, ezek lesznek az új gráf P3,...,Pn-4 pontjai.
Az így létrehozott új gráf P1,...,Pn-3 pontjai a feltételeknek megfelelő ugróiskolát alkotnak az n csúcsú gráfban.
Beláttuk, hogy az állítás (n-2)-ről n-re öröklődik, így a teljes indukció elvéből következően n=6, illetve n=7 esetekből kiindulva minden n-re igaz.