Feladat: B.4035 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Marák Károly 
Füzet: 2008/április, 226 - 228. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Trigonometrikus egyenletek, Trigonometriai azonosságok, Komplex számok, Vektorok felbontása összetevőkre, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2007/november: B.4035

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. A megoldást a [0;2π) intervallumon keresve világos, hogy x0, így x20,π, azaz sinx20. Az egyenlet ezért ekvivalens a

2cos5xsinx2+2cos4xsinx2+2cos3xsinx2+2cos2xsinx2++2cosxsinx2+sinx2=0(x0)
egyenlettel. Alakítsuk át az egyenlet bal oldalát a tetszőleges k (egész) számra érvényes (a szinusz függvény addíciós képletéből következő)
sin(k+12)α-sin(k-12)α=2coskαsinα2
azonosság felhasználásával az α=x, k=1,2,3,4,5 szereposztásban:
(sin(5+12)x-sin(5-12)x)+(sin(4+12)x-sin(4-12)x)++(sin(3+12)x-sin(3-12)x)+(sin(2+12)x-sin(2-12)x)++(sin(1+12)x-sin(1-12)x)+sinx2=sin112x=0.
A sin112x=0 egyenlet nemnulla megoldásait keressük tehát [0;2π)-ben: 112x=πt, x=2tπ11=2π11, 4π11, 6π11, 8π11, 10π11, 12π11, 14π11, 16π11, 18π11, 20π11.
 
II. megoldás. Az ε=cosx+isinx komplex szám k-adik hatványa tetszőleges k egészre a Moivre-képlet szerint εk=coskx+isinkx; továbbá (coskx+isinkx)+(cos(-kx)+isin(-kx))=2coskx. Egyenletünk bal oldala ezek szerint az
S=ε-5+ε-4+ε-3+ε-2+ε-1+1+ε+ε2+ε3+ε4+ε5
összegnek a valós része; ez maga az S, mivel S képzetes része a szinusz függvény páratlansága miatt nulla. A mértani sorozat összegképlete szerint:
S=ε6-ε-5ε-1,
így a feladat egyenlete egyenértékű az ε6=ε-5, ε1, illetve az ε11=1ε egyenlettel. Ennek megoldásai:
ε=cos2tπ11+isin2tπ11,azazx=2tπ11,t=1,2,...,10.

 
III. megoldás. Először megmutatjuk, hogy x=2π11 megoldása az egyenletnek. Vegyünk fel a síkbeli derékszögű koordinátarendszerben egy szabályos 11-szöget, melynek középpontja az origó, csúcsai pedig pozitív körüljárás szerint A0,A1,...,A10, ahol A0 az (1;0) pont. Ekkor Ak első koordinátája éppen cos2kπ11 lesz, vagyis az Ai pontok első koordinátáinak összege éppen
2cos5x+2cos4x+2cos3x+2cos2x+2cosx+1.
Az O körüli 2π11 szögű elforgatás az OAi vektorok mindegyikét a rákövetkezőbe viszi, ezért a vektorok összege 0, amiért is az Ai pontok első koordinátáinak összege is 0. Ugyanez a gondolatmenet azt is kiadja, hogy minden 1k10 esetén x=2kπ11 megoldása lesz az egyenletnek. Természetesen minden megoldáshoz 2π egész számú többszörösét hozzáadva újabb megoldásokat kapunk, vagyis minden olyan k egész számra, amely 11-gyel nem osztható, x=2kπ11 megoldása lesz az egyenletnek. Megmutatjuk, hogy más megoldás nincs.
Az addíciós képletek ismételt alkalmazásával kapjuk, hogy
cos2x=2cos2x-1,cos3x=4cos3x-3cosx,cos4x=8cos4x-8cos2x+1


és
cos5x=16cos5x-20cos3x+5cosx.
Ezért x pontosan akkor megoldása az egyenletnek, ha a=cosx gyöke a
32a5+16a4-32a3-12a2+4a+1=0
egyenletnek. A fent elmondottak miatt az
a1=cos2π11,a2=cos4π11,a3=cos6π11,a4=cos8π11,a5=cos10π11
számok az egyenletet kielégítik. Mivel ez öt különböző valós szám, a szóban forgó ötödfokú egyenletnek más megoldása már nem lehet. Mivel a fent felsorolt szögek éppen azok, amelyeknek koszinusza valamelyik ai-vel egyenlő, az eredeti egyenletnek valóban megadtuk már az összes megoldását.