Feladat: 3956. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Szilágyi Zsombor 
Füzet: 2007/december, 562 - 563. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Pontrendszer tömegközéppontja, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2007/február: 3956. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Megoldás. a) Jelöljük az m1 tömegű korongtól az m2 tömegűhöz mutató vektort a-val, az m3-hoz mutatót pedig b-vel az ábrán látható módon.

 
 

Egy pontrendszer tömegközéppontjába mutató vektor általánosan az
R=imiriimi
képletből határozható meg. Jelen esetben a tömegközéppont vektora az m1 tömegű testtől mérve
R1=m2Ma+m3Mb,
ahol M=m1+m2+m3 a rendszer össztömege. Ennek a vektornak a négyzete
R12=(m2M)2L2+(m3M)2L2+2m2m3M2ab.
Tekintettel arra, hogy a három korong szabályos háromszöget alkot, az a és b vektorok 60-os szöget zárnak be egymással, a skalárszorzatuk
ab=|a||b|cos60=12L2.

 
Megjegyzés. Ugyanezt az összefüggést megkaphatjuk a harmadik oldal hosszát megadó képletből is:
(a-b)2=L2+L2+2ab=L2.

 
A fenti képleteket összevetve a tömegközéppont és az m1 tömegű test távolságára ez adódik:
R1=m22+m32+m2m3ML=0,42m.  
Hasonló módon (a szerepek felcserélésével) kapjuk a tömegközéppont és a másik két korong távolságát is:
R2=m12+m32+m1m3ML=0,38m  és R3=m12+m22+m1m2M L=0,26 m.  

b) A tömegpontnak tekinthető korongok egyenletes körmozgást végeznek a tömegközéppont körül. Ennek megfelelően például az m1 tömegű test mozgásegyenlete m1ω2R1=F21+F31, ahol az egyenlet jobb oldalán szereplő két vektor a 2-es és a 3-as jelzésű testnek az 1-esre kifejtett erőhatását jelöli. Ezek iránya a testeket összekötő fonalak irányával megegyező, tehát
F21=F21aLésF31=F31bL,
ahol a nyíl nélküli mennyiségek a megfelelő vektorok nagyságát jelölik.
A fenti kifejezést a mozgásegyenletbe helyettesítve és az R1 konkrét alakját megadó kifejezést is felhasználva kapjuk:
m1ω2(m2Ma+m3Mb)=F21aL+F31bL.
Mivel az egyenlet jobb és bal oldalán szereplő vektorok felbontása a és b irányú összetevőkre egyértelmű, az egyenlőség csak úgy állhat fenn, ha az a irányú tagok és a b irányú tagok külön-külön megegyeznek. Innen
F21=m1m2MLω2=3,53N,
   F31  =m1m3M Lω2=6,12 
N,  
és végül a harmadik erő (amely a szerepek felcserélésével kapható):
F23=m2m3MLω2=9,18N.