Feladat: 3648. fizika feladat Korcsoport: - Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Tóth Gábor 
Füzet: 2004/április, 247 - 248. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Örvényáram, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2003/október: 3648. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Megoldás. A zárt vezetőben a mágneses fluxus változása

U=-ΔΦΔt=BR2πτ
nagyságú feszültséget indukál. Ennek hatására a vezetékben
I=URe
erősségű áram indul, ahol
Re=1σ2Rπr2π
a vezető teljes elektromos ellenállása.
Az áramjárta vezetőben τ idő alatt Q=UIτ Joule-hő fejlődik, ennek hatására a vezető anyagának hőmérséklete ΔT értékkel megnő, és fennáll
Q=cmΔT.
Itt
m=ϱ2πRr2π
a vezető tömege.
A fenti képletekből a keresett hőmérsékletváltozás:
ΔT=UIτcm=U2τcmRe=U2τr2σ2cR1m=(BR2πτ)2τr2σ2cR12ϱπ2Rr2=B2R2σ4τϱc.

 
Megjegyzések. 1. Érdekes, hogy a vezető r sugara nem szerepel a végső kifejezésben. Ennek szemléletes magyarázata a következő. Valahányszor (mondjuk 2-szer) nagyobb átmérőjű vezeték elektromos ellenállása (ha egyéb adatai változatlanok) 4-szer kisebb, mint az eredeti vezetéké, emiatt az áramerősség és a fejlődő hő is 4-szer nagyobb, mint eredetileg. Ez a hő viszont 4-szer nagyobb keresztmetszetű, tehát 4-szer nagyobb tömegű anyagot melegít fel, a hőmérsékletváltozás tehát nem fog eltérni az eredeti esettől, azaz ΔT nem függ r-től.
2. A fenti számolás során a ,,vezetőképességet'' a vezető anyagára jellemző mennyiségként, fajlagos vezetőképességként értelmeztük. Ennek definíciója: egységnyi keresztmetszetű és egységnyi hosszúságú vezető ellenállásának reciproka. Ha a feladat szövegében szereplő vezetőképesség kifejezést az egész körvezető elektromos ellenállásának reciprokaként értjük (jelöljük ezt σ'=1/Re módon), akkor a végképlet a
ΔT=B2R3σ'2τϱcr2
alakot ölti. Több versenyző ezt a képletet adta meg (természetesen σ' helyett σ-val); megoldásukra a teljes pontszámot kapták.