Feladat: 3655. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Németh Adrián ,  Sótér Anna 
Füzet: 2004/május, 302 - 304. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Egyéb (tömegpont mozgásegyenletével kapcsolatos), Csúszó súrlódás, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2003/november: 3655. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Megoldás. Jelölje x a bot azon részének hosszát, amely a súrlódó felület felett található. Mivel a bot egyenletesen nyomja a csövet, az x hosszú részét

K=xmg
erő szorítja a súrlódó felülethez, a súrlódási erő tehát S=-μK=-μxmg. (A negatív előjel azt fejezi ki, hogy a súrlódási erő a bot mozgásirányával ellentétes irányú.)
A bot vízszintes irányú mozgásegyenlete S=ma, ahonnan
a(x)=-μgx.
Ez az összefüggés, amely alakilag megegyezik a harmonikus rezgőmozgás egyenletével, csak addig érvényes, amíg a bot még nem csúszott át teljes egészében a másik csőbe, vagyis amíg x. Ha x>, akkor a súrlódási erő állandó, -μmg értékű, a bot gyorsulása tehát ilyenkor -μg. A bot gyorsulás-elmozdulás függvénye az ábrán látható grafikonnal szemléltethető.
 
 

A bot mozgásának időbeli leírásához két esetet kell megkülönböztetnünk.
a) Ha a súrlódás elegendően nagy ahhoz, hogy a bot még a másik csőbe való teljes átcsúszás előtt megálljon, akkor a lefékeződés időtartama ‐ a mozgásegyenlet és a rezgőmozgás egyenletének hasonló alakja miatt ‐ egy harmonikus rezgőmozgás negyed periódusideje:
t=14T=142πω,
ahol a körfrekvencia (mint az a rezgőmozgás a=-ω2x összefüggéséből leolvasható)
ω=μg.
A bot megállásáig eltelt idő ezek szerint
t=π2μg,
feltéve, hogy ennyi idő alatt a bot még nem tett meg utat. Ennek feltételét pl. a munkatétel segítségével fogalmazhatjuk meg: a súrlódási erő munkája úton nagyobb kell legyen, mint a test kezdeti mozgási energiája:
μmg2>12mv02,azazμ>v02g.

b) Ha μ<v02g, akkor a bot bizonyos t1 ideig ω körfrekvenciájú harmonikus rezgőmozgás részfolyamatát végzi, majd miután teljes egészében átjutott a másik csőbe és a sebessége v1 értékre csökkent, valamekkora t2 idő alatt egyenletesen lassulva megáll. A megállásig eltelt teljes idő t1 és t2 összege.
A v1 sebességet ismét a munkatétel segítségével határozhatjuk meg:
μmg2=12mv02-12mv12,ahonnanv1=v02-μg.
Másrészt igaz, hogy a bot sebessége a harmonikus rezgőmozgás során v(t)=v0cosωt módon változik, tehát v1=v0cosωt1, ahonnan
t1=1ωarccosv1v0=μgarccos1-μgv02=μgarcsinμgv02.

A mozgás második szakasza v1 kezdősebességgel induló, -a=μg lassulással mozgó test megállásáig, vagyis
t2=-v1a=v02-μgμg
ideig tart. A bot lelassulásának teljes ideje
t=t1+t2=μgarcsinμgv02+v02-μgμg.

A kétféle megoldás μ=v02g határesetben ugyanazt az értéket adja:
t=π2v0.

 

Megjegyzés. Sok versenyző ‐ tévesen ‐ úgy gondolta, hogy mivel a(x) lineáris függvény, számolhat a legnagyobb és a legkisebb gyorsulás átlagával (számtani közepével). Ez azért nem helyes, mert a gyorsulás itt most a megtett út függvényében változik lineárisan, nem pedig időben (ez utóbbi esetben jogos lenne az ,,átlagolás'').