Feladat: A.234 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Csóka Endre ,  Gyenes Zoltán ,  Harangi Viktor ,  Kiss Gergely ,  Varjú Péter ,  Zábrádi Gergely 
Füzet: 2000/december, 543 - 544. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Algoritmikus eljárások, Teljes indukció módszere, Nehéz feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2000/március: A.234

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Nevezzük az u és v szavakat ekvivalensnek, ha átalakíthatók egymásba egymásba a megadott lépésekkel, és jelöljük ezt uv-vel. Ezen kívül jelentse uv az u és v szavak egyszerű egymás után írását.

 
Lemma. Ha az u szó mindhárom betűt tartalmazza, v pedig tetszőleges szó, akkor uvuu.
A lemmát a v hossza szerinti indukcióval igazoljuk. Ha v az üres szó, akkor uvu=uuu. Ha v egyetlen betűből áll, akkor ezt a feltétel szerint u tartalmazza: u=u1vu2 alkalmas u1 és u2 szavakkal. Ekkor
uvu=u1vu2vu1vu2̲u1vu2vu1vu2v̲u2u1vu2vu2̲u1vu2=u.

Tegyük most fel, hogy a lemma igaz k-nál rövidebb v esetén (k2), és legyen v hossza k. Írjuk fel v-t v1v2 alakban, ahol v1 és v2 k-nál rövidebb szavak. Az indukciós feltevést alkalmazva az u és v2, illetve v2u és v1 szavakra uv2uu, (v2u)v1(v2u)v2u és
uvu=uv1v2u(uv2u)v1v2u=u(v2u)v1(v2u)u(v2u)u.
Ezzel a lemmát igazoltuk.
Ezután bebizonyítjuk a feladat állítását. Nyilván elég igazolni, hogy minden legalább 9 hosszúságú szó ekvivalens egy nála rövidebbel. Tekintsünk egy legalább kilencbetűs szót. Írjuk fel ezt uvw alakban, ahol u és w a szó első, illetve utolsó 4 betűjéből áll. Ha u vagy w valamelyike csak kétféle betűt tartalmaz, akkor vagy van benne egymás után két egyforma betű, vagy pedig kétféle betűt tartalmaz váltakozva. A szó mindkét esetben triviálisan rövidíthető: az első esetben az ismétlődő betűk egyikét hagyhatjuk el, a másik esetben a négybetűs szó két fele ugyanaz, ezért az egyik fele elhagyható. Feltételezhetjük tehát, hogy u és w is mindhárom fajta betűből tartalmaz legalább egyet. Ebben az esetben a lemma alapján uwuu és wuvww, ezért
uvwuwuvwuw.
Az uvw szó tehát ekvivalens a nála rövidebb uw szóval.
 

 Kiss Gergely (Fazekas M, Főv. Gyak. Gimn., 11. o.) dolgozata alapján

 
Megjegyzés. Nem minden kilencbetűs szó rövidíthető triviálisan. Az AB-vel kezdődő kilencbetűs szavak között 18 olyan van, amiben nincs két egymás utáni megegyező részlet. A megoldók többsége ezekre az esetekre egy-egy egyedi megoldást adott.