Feladat: C.549 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  László L. András ,  Somlai Henrietta 
Füzet: 2000/február, 86 - 87. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Kocka, Két pont távolsága, szakasz hosszúsága, Vektorok felbontása összetevőkre, Tengely körüli forgatás, Sík egyenlete, Ponthalmazok távolsága, C gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1999/szeptember: C.549

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
I. megoldás. Forgassuk el a kockát az AG testátlója körül 120-kal. Tudjuk, hogy ekkor önmagába megy át, hasonlóképpen a HFC és EDB egyenlő oldalú háromszögek is önmagukba mennek át.
 

1. ábra
 

Az EDB sík tehát párhuzamos a HFC síkkal, ezért a P pontnak a HFC síktól való távolsága helyett elegendő a két párhuzamos sík távolságát meghatároznunk. A HFC és EDB egyenlő oldalú háromszögek középpontja egybeesik a súlypontjukkal, és illeszkedik az AG testátlóra, amelyik mindkét síkra merőleges. Számítsuk ki e két súlypont távolságát. Legyenek A-ból a B, D, illetve E pontba mutató vektorok x, y és z, a súlypontok S1 és S2 (1. ábra).
Ekkor az ismert összefüggés szerint
AG=x+y+z,AS1=x+y+z3,AS2=AC+AF+AH3=(x+y)+(x+z)+(y+z)3=2(x+y+z)3.
Így
S1S2=x+y+z3=13AG.
Ebből következik, hogy a súlypontok távolsága a testátló hosszának 13-a, azaz 33.
 Somlai Henrietta (Pápa, Református Gimn., 11. o.t.)

 
II. megoldás. Helyezzük el a kockát egy térbeli koordináta-rendszerben úgy, hogy D csúcsa az origóba essék, ABCD lapjával az x,y síkon álljon az első térnegyed pozitív felén (2. ábra).
 

2. ábra
 

Írjuk fel a H, F, C és P pontok koordinátáit
H(0;0;1),F(1;1;1),C(0;1;0),P(1;13;23).
Ezek után írjuk fel a H, F, C pontokra illeszkedő sík egyenletét. Ennek általános alakja
ax+by+cz+d=0.
Behelyettesítve a H, F és C pontok koordinátáit:
c+d=0,H:a+b+c+d=0,F:b+d=0,C:
Az egyenletrendszerből a=d, b=-d, c=-d, tehát ha d0, akkor a H, F, C pontokon átmenő sík egyenlete:
dx-dy-dz+d=0
d0-val osztva pedig
x-y-z+1=0.

Az ismert összefüggés szerint a P(x1;y1;z1) pont távolsága az ax+by+cz+d=0 egyenletű síktól
|ax1+by1+cz1+d|a2+b2+c2.
Behelyettesítve, a távolság |1-13-23+1|3=13=33, ahogyan azt az első megoldásban is láttuk.
 László L. András (Veszprém, Ipari Szki. és Gimn., 10. o.t.)