Feladat: F.3240 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Györey Bernadett ,  Horváth András ,  Kiss Gergely ,  Naszódi Gergely ,  Pataki Péter 
Füzet: 1999/március, 157 - 158. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Oszthatóság, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1998/szeptember: F.3240

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Ha ab2+b+1 és ba2+a+1, akkor a és b relatív prímek. Ha ugyanis a és b legnagyobb közös osztója d, akkor da, illetve ab2+b+1 miatt d1. Mivel a2+b2+a+b+1 osztható az egymáshoz relatív prím a-val és b-vel, osztható ab-vel is.
Megfordítva, ha a2+b2+a+b+1 osztható ab-vel, akkor nyilván teljesülnek a feladatban szereplő oszthatóságok is. Összefoglalva: ab2+b+1 és ba2+a+1 akkor és csak akkor teljesül, ha aba2+b2+a+b+1.
Legyen az n pozitív egész, és tekintsük az

x2+y2+x+y+1=nxy(1)
egyenletet. Azt állítjuk, hogy ha ennek van egy pozitív egészekből álló megoldása, akkor végtelen sok van. Tegyük fel, hogy (x0,y0) egy megoldása (1)-nek és x0y0. Ha (1)-et paraméteres másodfokú egyenletnek tekintjük, amelyben x az ismeretlen, akkor az egyenlet egyik gyöke x0, a másik pedig a gyökök és együtthatók közti összefüggés alapján
x1=ny0-1-x0=y02+y0+1x0.
Az első formula alapján ez a gyök is egész, a második alapján pedig pozitív, sőt
x1=y02+y0+1x0>y02y0=y0.
Az (1) egyenletnek ezért az (x1,y0) számpár egy újabb, pozitív egészekből álló megoldása, amelyben a két szám összege nagyobb, mint az előzőben: x1+y0>x0+y0. A megoldások között nincs tehát olyan, amelyben a két ismeretlen összege maximális.
Végül ha n=5, akkor (1)-nek van is megoldása, például x=y=1. Az előbbiek alapján ebből következik, hogy végtelen sok olyan (a,b) számpár van, amelyre a2+b2+a+b+1=5ab, amivel a feladat állítását igazoltuk.
 
Megjegyzések. 1. A feladat rokonságot mutat a KöMaL N.67. feladattal, amelynek megoldása megtalálható az 1996/4. számban. Ott azt kellett igazolni, hogy végtelen sok pozitív (m,n) számpár létezik, amelyre nm2+1 és mn2+1. Az egyik megoldás ugyanúgy megy, mint ennél a feladatnál.
2. Tekintsük az f1=f2=1 kezdőelemekkel definiált fn=5fn-1-fn-2-1 sorozatot. Nem nehéz igazolni (pl. teljes indukcióval), hogy tetszőleges k pozitív egész esetén
fk2+fk+1=fk-1fk+1.
Ekkor viszont igaz, hogy fk2+fk+1fk+1=fk-1Z és fk+12+fk+1+1fk=fk+2Z, tehát a sorozat (fk,fk+1) számpárjai is megfelelőek, amiből szintén következik, hogy végtelen sok megfelelő számpár van. (Továbbá más n-re nincs megoldása, és ezek adják az összes megoldást.)
3. A feladatot általánosíthatjuk a következő módon: bizonyítsuk be, hogy végtelen sok olyan a, b pozitív egész szám van, amelyre adott pozitív egész k esetén ab2+kb+1 és ba2+ka+1. k=1 esetén kapjuk az eredeti feladatot, k=0 esetén pedig az 1. megjegyzés feladatát. A fentiekhez hasonlóan lehet belátni ezt az állítást is.

 Pataki Péter (Miskolc, Földes F. Gimn., 12. o.t.)