Feladat: 3298. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Ballók István ,  Czompó Sz. Csaba 
Füzet: 2000/november, 506 - 508. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Egyéb körfolyamatok, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1999/december: 3298. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Tekintsük a levegőt homogén kétatomos gáznak, amelynek fajhőhányadosa

κ=cpcV=75.
 
 
Ha a körfolyamat során a térfogat a kezdeti V1=710-3m3 érték x-szeresére, a nyomás pedig a kezdeti p1=105Pa érték y-szorosára nő (lásd az ábrát), akkor a végzett munka
L=p1V1(x-1)(y-1)=500J,  
ahonnan
y-1=57(x-1).(1)

A levegő által egy ciklus során felvett hő:
Q=Q12+Q23=mcV(T2-T1)+mκ(T3-T2)=mcVT1[(x-1)+κx(y-1)].(2)
A körfolyamat hatásfoka: η=L/Q, amely (az adott nagyságú L miatt) akkor a legnagyobb, amikor Q a lehető legkisebb értékű. Ez akkor teljesül, ha a szögletes zárójelben álló kifejezés minimális.
Fejezzük ki (1)-ből y-t és helyettesítsük a (2)-beli szögletes zárójeles kifejezésbe, így visszavezettük a feladatot az
f(x)=x-1+5κ7xx-1=x-1+xx-1=x-1+1x-1+1(x>1)
függvény minimumának megkeresésére. Alkalmazva a számtani és a mértani közepekre vonatkozó egyenlőtlenséget
f(x)1+2(x-1)1x-1=3,
a hatásfokra tehát fennáll
η=LQ500J3mcVT1=2219,5%.
Az utolsó lépésnél kihasználtuk a gáztörvény p1V1=(m/M)RT1 alakját, továbbá azt, hogy a levegő állandó térfogaton vett CV=McV mólhője 5R/2-vel egyenlő.
 

 Czompó Sz. Csaba (Sepsiszentgyörgy, Mikes K. Líceum, 10. o.t.) és
 
 Ballók István (Gödöllő, Premontrei Szt. Norbert Gimn., 11. o.t.) dolgozata alapján

 

Megjegyzések. 1. Az optimális hatásfokhoz x=2 és y=127 arányszámok tartoznak. Érdekes, hogy sem ezek a számok, sem pedig a maximális termikus hatásfok nem függ a levegő kezdeti hőmérsékletétől, hanem csak a p1V1 szorzat és a megadott L munkavégzés arányától, továbbá a fajhőhányadostól.
2. Ha a levegő fajhőhányadosát nem az ,,elméleti'' 75-ös értéknek vesszük, hanem a ténylegesen mért értékekkel számolunk, a maximális hatásfokra 10,6%-ot kapunk.