Feladat: N.42 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Burcsi Péter ,  Gyarmati Katalin ,  Izsák Ferenc ,  Tóth Gábor Zsolt 
Füzet: 1995/április, 225 - 226. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Konstruktív megoldási módszer, Számsorozatok, Természetes számok, Nehéz feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1994/október: N.42

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az 1-es szám már egyetlen 4-es segítségével is előállítható: 1=[4]. A továbbiakban ezért szabályosnak tekinthetünk minden olyan előállítást, amelyben a megengedett műveleteken kívül 4-esek és 1-esek szerepelnek, összesen legfeljebb három darab.
Tekintsük a megengedett módon előállítható (általában nem egész)

44-1<444-1<448-1<...(1)
számokat. Ebben a végtelenhez tartó sorozatban minden tag legfeljebb az előtte levőnek a háromszorosa lehet. Jelöljük a 42k-et A-val, ekkor a bizonyítandó egyenlőtlenség 4A-134A2-1, ami A>1 miatt A+13 alakba írható, ez pedig nyilván igaz.
Legyen ezután n egy 2-nél nagyobb, előállítandó egész szám. Olyan t pozitív egészet keresünk, amelyre
3n2t<(n+1)2t(2)
teljesül. A (2) fennállása esetén ugyanis az (1) sorozatnak ‐ a bizonyított egyenlőtlenség miatt ‐ létezik az [n2t,(n+1)2t) intervallumba eső eleme, és abból t-szer négyzetgyököt vonva olyan számot kapunk, amelynek n az egészrésze.
Megmutatjuk, hogy t=n kielégíti (2)-t. Könnyen látható (például az n-re vonatkozó indukcióval), hogy n<2n-1, ezért
(n+1)2n=n2n+2n22n-1+...n2n+2nn2n-1n2n+2nn2n-1=3n2n.
Ezzel a feladatot minden 2-től különböző természetes számra megoldottuk. A 2 előállítása: 2=4.
 
Megjegyzések. 1. Amint az a megoldásból látható, az összeadás és szorzás művelete nem szükséges a kívánt előállításokhoz, és az egészrészképzést is minden számnál legfeljebb csak kétszer kell használni.
2. A ,,legfeljebb három darab 4-es'' kikötés módosítható arra, hogy három adott, 1-nél nagyobb számot használhatunk, mindegyiket legfeljebb egyszer.
 Izsák Ferenc (Szombathely, Nagy Lajos Gimn., IV. o.t.)