Feladat: 2940. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Jegenyés Nikoletta ,  Mátrai Tamás ,  Négyesi Gábor 
Füzet: 1996/május, 313. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Pillanatnyi forgástengely, Forgási energia, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1995/december: 2940. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
I. megoldás. A szalmaszál mozgási energiája a tömegközéppontba képzelt teljes tömeg haladó (transzlációs) mozgási energiájából és a tömegközéppont körüli forgás energiájából tevődik össze:
E=12mvTKP2+12ΘTKPω2.(1)
A felezőpont sebessége a szóbanforgó pillanatban érintő irányú, nagysága pedig megegyezik a hangya sebességének szalmaszál irányú komponensével (1. ábra):
vTKP=v=vcosα.
A hangya sebességének a szalmaszálra merőleges komponense a tömegközéppont körüli forgás kerületi sebessége, így (R-rel jelölve a faág sugarát)
v=3Rω,ahonnanω=v3R=vsinα3R.
Hátravan még az α szög meghatározása. Az OTH háromszögben látható, hogy
tgα2=R3R=13,
ahonnan trigonometriai azonosságok felhasználásával
sinα=35,illetvecosα=45.
Mivel a szalmaszál tehetetlenségi nyomatéka
ΘTKP=112ml2=3mR2,
a fenti kifejezéseket (1)-be helyettesítve a keresett energiára
E=12mv2cos2α+123mR2v2sin2α9R2=1950mv2.

 Jegenyés Nikoletta (Pécs, Széchenyi I. Gimn., III. o.t.) és
 
 Négyesi Gábor (Eger, Szilágyi E. Gimn., III. o.t.) dolgozata alapján

 
II. megoldás. A szalmaszál transzlációs és forgó mozgása minden pillanatban helyettesíthető egy alkalmazan választott ,,pillanatnyi forgástengely'' körüli forgással. Bármely pont kerületi sebessége merőleges a forgástengelyt a ponttal összekötő egyenesre, a ,,sugárra''. A forgástengelynek a mozgás síkjába eső pontja tehát úgy kapható meg, hogy a szalmaszál két tetszőleges pontjában merőlegest állítunk a sebességre, és megkeressük ezen egyenesek metszéspontját. Legyen ez a két pont például a szalmaszál középpontja és az a végpont, ahol a hangya van (2. ábra). A HFK egyenlő az I. megoldásban α-val jelölt THK-gel, mert merőleges szárú hegyesszögek. α-t ugyanúgy határozhatjuk meg, mint az I. megoldásban. A sinα=35, cosα=45, tgα=34 értékek felhasználásával a HKF háromszögből
HF=3Rsinα=5R,illetveFK=3Rtgα=4R.
A H pont kerületi sebessége v, tehát az F pillanatnyi forgástengely körüli forgás szögsebessége
ωF=v5R.
A Steiner-tétel szerint a szalmaszál tehetetlenségi nyomatéka F-re vonatkoztatva
ΘF=ΘTKP+m(4R)2=19mR2,
a forgási energia pedig
E=12ΘFωF2=1950mv2.

 Jegenyés Nikoletta (Pécs, Széchenyi I. Gimn., III. o.t.) és
 
 Mátrai Tamás (Fazekas M. Főv. Gyak. Gimn., III. o.t.) dolgozata alapján

 
Megjegyzés. Ellenőrizhető, hogy a kétféle megoldásban különböző forgástengelyekre ugyanakkora szögsebesség adódott. Ez nem véletlen, hanem általánosan igaz: bármely merev test szögsebessége független a forgástengely megválasztásától.