Feladat: 2564. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Cserháti Gábor ,  Dolowschiák Márk ,  Dombi László ,  Farkas Zénó ,  Mató László ,  Néveri Gábor ,  Péntek Tamás ,  Sallai László ,  Veres Gábor ,  Veres Tamás 
Füzet: 1992/február, 89 - 90. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Görbületi nyomás, Felületi feszültség, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1991/április: 2564. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A két buborék közötti hártya egy ϱ sugarú gömbsüveg, a gömbök középpontja egy egyenesbe esik. Egy erre az egyenesre illeszkedő síkkal elmetszve a buborékokat, az 1.ábrán látható metszetet kapjuk. (Feltehetjük, hogy R>r).

 
 

1. ábra
 

Ismert, hogy egy R sugarú szappanbuborék belsejében
p1-p0=4αR(1)
a túlnyomás, ahol α a folyadék (szappan vagy mosóoldatot tartalmazó víz) felületi feszültsége. Hasonlóan a kisebb buborék túlnyomása
p2-p0=4αr,(2)
a két buborékot elválasztó hártyára pedig fennáll, hogy
p2-p1=4αϱ.(3)

A (2) összefüggésből (1)-t kivonva és (3)-ba helyettesítve némi átalakítás utána a  keresett görbületi sugárra
ϱ=RrR-r
adódik.
Az érintkezési kör m sugarát a következő gondolatmenet segítségével határozhatjuk meg. A C ponton átmenő kör kicsiny darabkájára három egyenlő nagyságú erő hat, ezek egymással bezárt szöge tehát 120 kell legyen. Ebből következik, hogy az ACB=60. Alkalmazzuk az ABC háromszögre a koszinusz- és szinusztételt:
AB2=R2+r2-2Rrcos60,
illetve
sinαsin60=rAB.

Ezekből az érintkezési kör sugarára végül
m=Rsinα=32RrR2+r2-Rr
adódik.
 

Veres Gábor (Balassagyarmat, Ballasi B. Gimn., II. o. t) dolgozata alapján
 

Megjegyzések:1. Néhány speciális eset:
a)R=r, akkor ϱ= (az elválasztó felület sík) és m=3r/2 (2/a ábra);

b)Rr, ekkor ϱ=r és m=3r/2 (2/b ábra);

c)R=2r ilyenkor ϱ=R és m=r (2/c ábra).
 
2/a ábra
 
2/b ábra
 
2/c ábra

2. Sok megoldó a három gömbsüveg felűletének összegét írta fel az m sugár függvényében és ennek a függvénynek a minimumát próbálta meghatározni, mondván, hogy a szappanhártya a legkisebb felület kialakítására törekszik. Ez az eljárás azonban hibás eredményre vezet, mert a rendszer egyensúlyát nem a felület minimuma, hanem a szappanhártya+belső gáz+környezetből álló rendszer összenergiájának minimuma határozza meg. Jól látható ez egyetlen szappanbuborék esetében: a legkisebb felület nyilván a pontszerű összehúzódott gömbnek felel meg, a valóságban pedig a bezárt gáz mennyiségétől függő véges sugár alakul ki. A legkisebb energia feltétele csak nyílt felületű hártyáknál egyezik meg a legkisebb felszínű hártya megkeresésének problémájával.