Feladat: 2300. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Komorowicz Erzsébet 
Füzet: 1988/szeptember, 277 - 278. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Összetartó erők eredője, Tapadó súrlódás, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1988/március: 2300. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A labdára ható erőket ‐ a nehézségi erőt (G), a könyv oldalainak nyomóerejét (K) és a súrlódási erőket (S) ‐ az 1. ábrán tüntettük fel. A szimmetrikus elhelyezkedés miatt a jobb és a bal oldalon ható erők egyformák, az erők vízszintes összetevőinek eredője tehát nulla.

 
 
1. ábra
 

Az egyensúly feltétele, hogy az erők függőleges összetevőjének eredője is nulla legyen:
2Ksinα-G-2Scosα=0.
Innen
S=2Ksinα-G2cosα.(1)
A súrlódási erőre SμK. Ezt figyelembe véve (1)-ből a következő összefüggést kapjuk:
K(sinα-μcosα)12G.(2)
A labda tehát akkor csúszik fentebb, ha
K(sinα-μcosα)>12G.
Ha (sinα-μcosα)>0, azaz α>arc tgμ, akkor
K>G2(sinα-μcosα)
nagyságú erővel kell a könyv lapjainak nyomnia a labdát, hogy az feljebb csússzék. Ha (sinα-μcosα)<0, akkor
K<G2(sinα-μcosα).
Itt a jobb oldal negatív, tehát nem létezik olyan K erő, amely följebb juttatná a labdát ebben az esetben. tgα=μ esetén (2) teljesül.
Összefoglalva: a labda nem csúszik feljebb, ha
2α2 arc tgμ=43,6;
és ez a szög a labda tömegétől független.
 

Komorovicz Erzsébet (Budapest, Fazekas M. Gyak. Gimn., III. o. t.)
 

 
 
2. ábra
 

Megjegyzés. Néhány megoldó a 2. ábra szerinti elrendezést vizsgálta. Ekkor azonban a labda már a könyvbe helyezésekor kigurulna. Ha azt kérdeznénk, hogy a könyv oldalainak milyen szöge esetén maradna a labda a 2. ábrán látható helyzetben, akkor a fenti megoldáshoz hasonló eredményt kapnánk kicsit bonyolultabb megfontolással. Azokat a dolgozatokat is értékeltük, amelyek ezt az esetet vizsgálták.