Feladat: 2286. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Hauer Tamás ,  Tóth Ildikó 
Füzet: 1989/február, 84 - 86. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Kirchhoff-törvények, Egyéb ellenállás-kapcsolások, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1988/január: 2286. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Az ellenálláshálózatok eredő ellenállásának kiszámításánál nagyon sokat segít, ha megkeressük az ekvipotenciális pontokat. Ezek a pontok ellenállás nélküli vezetékkel összeköthetők, azaz egybeejthetők, így az eredő ellenállás kiszámításához nagyon gyakran nincs szükség másra, mint a sorosan , illetve párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjének kiszámítására.
Mivel a szabályos testek minden éle azonos ellenállású, ezért a geometriai szimmetriák a potenciáltérkép szempontjából is léteznek: a testnek az áram be- és kivezetési pontjára (az ábrákon ezeket A és B jelöli) illeszkedő szimmetria síkja azonos potenciálú tükörképi pontokat választ el.

 
 
1. ábra
 

a) Tetraéder esetén (1. ábra) a C és D pontok tükörképei egymásnak az AB-re illeszkedő S szimmetriasíkra nézve, így ekvipotenciálisak. A kapcsolást átrajzolva (2. ábra) az eredő ellenállás könnyen kiszámítható:
Rtetraéder=r2.

 
 
2. ábra
 

b) Kockánál az S szimmetriasík az A, B, G és H pontokon megy keresztül. Így az E és D, illetve F és C pontok ekvipotenciálisak (3. ábra).
 
 
3. ábra
 

 
 
4. ábra
 

Az átrajzolt hálózat (4. ábra) eredő ellenállása
Rkocka=712r.

 
 
5. ábra
 

c) Oktaédernél a szimmetriasík az ABCD sík (5. ábra). Itt E és F ekvipotenciális. A hálózat rajzánál (6. ábra) figyelembe vettük, hogy a CD él Q felezőpontja is ekvipotenciális az E és F pontokkal.
 
 
6. ábra
 

Az eredő ellenállás:
Roktaéder=512r.
Hasonló geometriai megfontolások és egyszerű számítások után megkaphatjuk, hogy
Rdodekaéder=1930r,
illetve
Rikozaéder=1130r.

 

 Tóth Ildikó (Sárvár, Tinódi S. Gimn., III. o. t.)
 dolgozata alapján
 
II. megoldás. Valamennyi poliéder esetén egyszerre megadhatjuk a választ, ha kihasználjuk a feladat nagyfokú szimmetriáját, nevezetesen azt, hogy a szabályos poliéderek egyik pontja sincs kitüntetve a többi csúcshoz képest, illetve, hogy mindegyik él ugyanakkora ellenállással rendelkezik.
 
 
7. ábra
 

Jelöljük a csúcsok számát N-nel, az egyes csúcsokba futó élek számát K-val (kocka esetén pl. N=8,K=3). Vezessünk a hálózat A pontjába I erősségű áramot (7. ábra). A többi csúcsból vezessünk el IN-1 erősségű áramot, hogy a töltésmegmaradást kifejező Kirchhoff-törvény teljesüljön. Az A ponttal szomszédos csúcsok szimmetrikus szerepe miatt mindegyikük felé I/K erősségű áram folyik, így az A és B pont között a feszültség IrK.
Ismételjük meg az eljárást most oly módon, hogy a B pontnál kivezetünk I áramot, az összes többi csúcsnál pedig IN-1 áramot vezetünk a hálózatba. Ekkor az A és B pont között most is IrK lesz a feszültség.
 

Szuperponáljuk egymásra a két árameloszlást (az Ohm-törvény linearitása miatt ezt megtehetjük). Ekkor az A és B pontok között
U=IrK+IrK=2IrK
a feszültség, a teljes átfolyó áramerősség
Ie=I+IN-1=NN-1I.
és a szuperpozíció miatt az A és B csúcsok kivételével sehol sem folyik ki ‐ vagy be ‐ áram a hálózatba. Így az eredő ellenállás:
R=UIe=2(N-1)NKr.
Az öt szabályos poliéderre tehát:
 


 N K Re  tetraéder 4 3 r/2,  kocka 8 3 7r/12,  oktaéder 6 4 5r/12,  dodekaéder 20 3 19r/30,  ikozaéder 12 5 11r/30.  

 

 Hauer Tamás (Bp., ELTE Apáczai Csere J. Gimn., IV. o. t.)