Feladat: 1745. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Gyuricza Béla 
Füzet: 1982/május, 233 - 234. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Fizikai inga, Merev testek ütközése, Merev test impulzusnyomatéka (perdülete), Impulzusnyomaték (perdület) megmaradása, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1981/december: 1745. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Határozzuk meg a rúd szögsebességét az ütközés előtti pillanatban ! A rúd (1/2)MgL helyzeti energiája (1/2)Θω12 forgási energiává alakul át, ahol Θ=(1/3)ML2, a rúd tehetetlenségi nyomatéka a csuklóra vonatkoztatva. Ezekből

ω1=3gL
adódik.
 


a) A rugalmatlan ütközés utáni ω2 szögsebesség az impulzusnyomaték-megmaradás törvénye alapján határozható meg:
 

Θω1=(Θ+mL2)ω2,(1)
ahol mL2 a m tömegű testnek a rúd forgástengelyére vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka. Az (1) egyenletből
ω2=M3g/LM+m
adódik. Az m tömegű test sebessége az ütközés utáni pillanatban v=Lω2, amivel s=v2/(2μg) utat tehet meg a teljes lefékeződésig:
s=3M2L2μ(M+3m)2.
Az adatokat behelyettesítve: s=0,75m.
 

b) Ha rugalmas az ütközés, akkor az impulzusnyomaték megmaradását kifejező
Θω1=Θω'1+mL2ω'2(2)
összefüggés mellett a mechanikai energiamegmaradás is felírható:
(1/2)Θω12=(1/2)Θω'12+(1/2)mL2ω'22,(3)
ahol ω'1 a rúd, ω'2 pedig a m tömegű test szögsebessége az ütközést követő pillanatban. Ebből a két egyenletből ω'2 kifejezhető, és belőle már könnyen meghatározható a test v=Lω'2 kezdősebessége, ill. az s=v2/(2μg) összefüggéssel számolható a csúszási útszakasz:
s=6M2Lμ(M+3m)2.
Ez éppen 4-szerese a rugalmatlan ütközés esetén mérhető útnak, azaz numerikusan 3m
 

 Gyurica Béla (Szolnok, Verseghy F. Gimn., III. o. t.)
 dolgozata alapján