Feladat: 1740. fizika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Boszágh Péter ,  Kovács Attila 
Füzet: 1982/április, 184. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Impulzusmegmaradás törvénye, Munkatétel, Coulomb-potenciál, Coulomb-energia, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1981/november: 1740. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Világos, hogy a töltések kezdeti d távolsága a továbbiakban csak akkor fog csökkenni, ha a két töltés kezdetben vagy egymás felé halad, vagy pedig egyirányban mozog úgy, hogy a "hátul'' levő sebessége a nagyobb. Minden más esetben a keresett minimális távolság xmin=d.
Vizsgáljuk ezek után az előző két esetet együtt. A töltésekre ható erők belső erők, ezért a rendszer összimpulzusa állandó:

m1v1+m2v2=m1u1+m2u2,(1)
ahol v1, és v2 a kezdeti sebességek, u1 és u2 pedig a két töltés sebessége egy későbbi, tetszőleges időpontban.
A töltések között működő Coulomb-erő konzervatív, így teljesül a mechanikai energia megmaradásának tétele is:
(1/2)m1v12+(1/2)m2v22+kq2/d=(1/2)m1u12+(1/2)m2u22+kq2/x,(2)
ahol x a töltések közötti távolság abban a pillanatban, amikor azok sebessége u1, ill. u2.
A töltések távolsága akkor és csak akkor minimális, ha sebességük egyenlő u1=u2=u, ellenkező esetben ui. w=u2-u10 relatív sebességgel közelednének, vagy távolodnának egymástól. Ezt felhasználva (1) és (2) segítségével kapjuk, hogy
xmin=ddm1m22(m1+m2)kq2(v1-v2)2+1.

Eredményük mutatja, hogy xmin<d, és xmin a töltések egymáshoz képesti sebességétől függ.
 

  Boszágh Péter (Szolnok, Verseghy F. Gimn., IV. o. t.)
 

Megjegyzések. 1. Számolásunk során a töltések között ható gravitációs erőt elhanyagoltuk, vagyis feltételezhetők, hogy
kq2r2fm1m2r2
(k a Coulomb, f a Newton-féle gravitációs állandó). A fenti egyenlőtlenség mindaddig teljesül, amíg (m/q)k/f. Behelyettesítve k és f értékét, közelítőleg az (m/q)1010  kg/C adódik, vagyis a közelítésünk minden gyakorlati esetben megengedhető.
2. Megoldásunkban feltételeztük, hogy a töltések tere Coulomb-tér, ami mozgó töltések esetében csak közelítőleg igaz. Az eltérés azonban mindaddig kicsi, amig a töltések sebessége a fény sebességénél jóval kisebb.
 

  Kovács Attila (Kalocsa, I. István Gimn., IV. o. t.)