Feladat: 1728. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Fáth Gábor ,  Kovács Tamás 
Füzet: 1982/március, 131 - 132. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Erőrendszer eredője, Erők forgatónyomatéka, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1981/október: 1728. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.


Legyen a rúd vízszintessel bezárt szöge α. A rúdra az 1. ábrán feltüntetett három erő hat: a G súlyerő, valamint az edény által a rúdra gyakorolt F1, illetve F2 erő. Mivel a rendszerben nincs súrIódás, F1 erő az edény falára merőleges hatásvonalú, F2 pedig a rúd irányára merőleges hatásvonalú. A rendszer egyensúlyának feltétele, hogy e három erő hatásvonala egy ponton menjen át. Mivel F1 sugárirányú, F2 pedig a rúdra merőleges irányú, az erők hatásvonala Thales tétele miatt a 2. ábrán feltüntetett kör kerületén metszi egymást. OC szakasz merőleges BD-re, így DC=CB, ezért a DC íven nyugvó DAC egyenlő a CB íven nyugvó CAB-gel, azaz CAB=α. Innen
AB=2Rcos2α.
Mivel L=AP=AB/cosα, az előző egyenletet felhasználva
L=2Rcos2αcosα.
Az egyenletet cosα-ra oldjuk meg:
Lcosα=2R(2cos2α-1),4Rcos2α-Lcosα-2R=0.


Innen
cosα=L+L2+32R28R.

Az egyenlet másik gyöke cosα-ra negatív értéket adna, de ez nem lehetséges, mivel α a vízszintessel bezárt szög, így 0α90.
 
1. ábra
 
2. ábra

Most határozzuk meg a rúd lehetséges hosszát!
0α90,így1cosα0,azaz1L+L2+32R28R0.


Az egyenlőtlenség jobb oldala mindig teljesül. Vizsgáljuk az egyenlőtlenség bal oldalát! Átrendezve:
8RL+L2+32R2.
Innen 2L4R adódik.

A rúd minimális hosszának meghatározásához vizsgáljuk ismét a 2. ábrát! Jelölje P a G súlyerő támadáspontját! A rúd hossza 2L,  AP=L, így PCL kell, hogy teljesüljön.
Az ACD háromszögben AC=2Rcosα, így PC=AC-L=2Rcosα-L. Az előző egyenlőtlenségbe helyettesítve:
2Rcosα-LL,azazRcosαL.
A cosα-ra kapott összefüggést felhasználva:
RL+L2+32R28RL.

Az egyenlőtlenséget rendezve 2R232L adódik.
A rúd vízszintessel bezárt szögének cosinusa tehát:
cosα=L+L2+32R28L,
lehetséges hossza pedig:
2R2/32L4R.

 

 Fáth Gábor (Budapest, Fazekas M. Gyak. Gimn., II. o. t.)