Feladat: 705. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Halmágyi Ákos ,  Rázga Tamás ,  Soós Tibor ,  Zsombok Zoltán 
Füzet: 1956/április, 108 - 110. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Szinusztétel alkalmazása, Síkgeometriai számítások trigonometriával, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1955/október: 705. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Alábbi megoldásokban felhasználjuk a következő megjegyzést.
Tekintve, hogy hasonló háromszögekben a szögek egyenlők, nem megy az általánosság rovására, ha feltesszük, hogy a=4, b=5, c=6.

 

I. megoldás: A cosinus-tétel alapján
cosα=b2+c2-a22bc=25+36-1660=4560=34,cosγ=a2+b2-c22ab=16+25-3640=540=18.
Ennek alapján
cos2α=cos2α-sin2α=2cos2α-1=2916-1=18=cosγ.(1)

Mivel α a legkisebb szög, így hegyesszög, tehát 2α<180, és ezért az (1) egyenlőségből következik, hogy
2α=γ.

Zsombók Zoltán (Bp. IV., Könyves Kálmán g. IV. o. t.)
 

II. megoldás: Szerkesszünk az adott oldalakból háromszöget, és rajzoljuk meg a γ szög fc felezőjét, amelynek végpontja a c oldalon D (1. ábra).
 
 
1. ábra
 

Legyen BD=c1, AD=c2. Azt kell kimutatnunk, hogy α=γ2, pedig akkor és csak akkor áll, ha c2=fc.
Ismeretes tétel alapján c1:c2=a:b=4:5, és így
c1=49c=496=83
és
c2=596=103.

A 698. feladatban bebizonyítottuk, hogy
fc=ab-c1c2=20-809=1009=103,
tehát tényleg
c2=fc.

Halmágyi Ákos (Mosonmagyaróvár, Kossuth g. II. o. t.)
 

III. megoldás: Az oldalaival megadott háromszög B csúcsa körül rajzoljunk BC=a=4 sugarú kört. Messe ez az AC oldalt másodszor D-ben, az AB oldalt, ill. annak meghosszabbítását E, ill. F-ben (2. ábra).
 
 
2. ábra
 

Ismeretes, hogy a körhöz egy pontból húzott szelő metszeteinek szorzata állandó, vagyis
ADAC=AEAF=AD5=210,
ahonnan
AD=205=4.

Tehát D az A és C pont között van, és az ADBΔ egyenlő szárú, vagyis az ABD=α, és így e háromszög BDC=γ külső szöge egyenlő a szemközti két belső szög összegével, vagyis
γ=2α.

Soós Tibor (Bp. I., Petőfi g. III. o. t.)
 

IV. megoldás: Keressük annak, az oldalakkal kifejezett, szükséges és elégséges feltételét, hogy 2α=γ teljesüljön. Az 1. ábra jelöléseit használva ez a feltétel akkor és csak akkor teljesül, ha az ABC és a CBD háromszögek hasonlók, mivel a két háromszög B-nél levő szöge közös. Ugyancsak a közös szög miatt ez a hasonlóság akkor és csak akkor következik ha
c1:a=a:c.
A szögfelező tétel alapján
c1=aca+b,
és így a keresett szükséges és elégséges feltétel, hogy
a2=cc1=ac2a+b,
vagy átrendezve
c2=a(a+b)
teljesüljön, ‐ feltéve természetesen ezenkívül azt, hogy az a, b, c oldalakból szerkeszthető háromszög.
Feladatunkban c2=36, a(a+b)=36, tehát a kritérium teljesül, s így
2α=γ.

Rázga Tamás (Bp. II., Rákóczi g. IV. o. t.)