Feladat: 687. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Almási L. ,  Bánhidy K. ,  Bayer J. ,  Biczó G. ,  Csiszár I. ,  Frivaldszky J. ,  Harza T. ,  Heinemann Z. ,  Hidas P. ,  Huszár M. ,  Jakubovics J. ,  Jedlovszky P. ,  Katona P. ,  Kiss P. ,  Kocsis J. ,  Krakóczki F. ,  Krem A. ,  Kuti J. ,  Makkai M. ,  Mecseki A. ,  Orlik P. ,  Parlagh Gy. ,  Quittner P. ,  Rázga T. ,  Rédi Gy. ,  Surán G. ,  Szabados J. ,  Szeidl B. ,  Szentai E. ,  Tarlacz L. ,  Vigassy György ,  Zagg József ,  Zsombok Z. 
Füzet: 1956/február, 41 - 43. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Harmadfokú (és arra visszavezethető) egyenletrendszerek, Paraméteres egyenletrendszerek, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1955/május: 687. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás: Fel kell tennünk, hogy b1 és ki kell zárnunk az y=1 értéket, mert különben egyenletrendszerünknek nem volna értelme; továbbá feltehetjük, hogy a1, mert különben x=1 és y tetszőleges. Ekkor x1.
Osszuk el a (2) egyenletet (1)-gyel:

(x3-1)(y-1)(y3-1)(x-1)=(a3-1)(b-1)(b3-1)(a-1).
Ebből
x2+x+1y2+y+1=a2+a+1b2+b+1,
vagyis
(b2+b+1)(x2+x+1)=(a2+a+1)(y2+y+1).(3)
(1)-ből
x=a-1b-1(y-1)+1,(4)
és így
x2+x+1=x(x+1)+1=(a-1)2(b-1)2(y2-2y+1)+3(a-1)b-1(y-1)+3.

Ezen értéket (3)-ba helyettesítve, és mindkét oldalt (b-1)2-tel szorozva
(b2+b+1)[(a-1)2(y2-2y-1)+3(a-1)(b-1)(y-1)+3(b-1)2]==(b-1)2(a2+a+1)(y2+y+1).


y hatványai szerint rendezve
(a2b-ab2+b-a)y2+(ab3-a2b2+2ab-a2-b3+ab2-b2)y++(b-a)(b2-a)b=0,


vagyis
(b-a)(1-ab)y2+(b-a)[b(ab-1)+a-b2]y+(b-a)(b2-a)b=0.

a=b esetén egyenletünk azonosságá válik, és minden x=y érték gyöke egyenletrendszerünknek.
ab=1 esetén b=1a, és így (1) jobb oldala -a, (2) jobb oldala -a3=(-a)3, vagyis ez a feltevés ellentmondásra vezet.
Tehát feltehetjük, hogy a-b0, 1-ab0.
(b-a)(1-ab)-vel osztva nyerjük
y2-(b+b2-a1-ab)y+b(b2-a)1-ab=0,
ahonnan
y1=b,y2=b2-a1-ab,
és így (4)-ből
x1=a,x2=a2-b1-ab.

Az x1=a, y1=b triviális megoldás egyébként közvetlenül látható.
 

Megjegyzés: Az x2, y2 gyökök mindegyikének ‐ mint láttuk ‐ különböznie kell 1-től, tehát a2-b1-ab, vagyis (a-1)(a+1+b)0. Tehát x21, ha a+b+10. Ugyanez a feltétele annak, hogy y21.
 

x2, y2 csak akkor különbözik a triviális megoldástól, ha a2-b1-aba, vagyis (a-1)(ab+b+a)0, azaz, ha ab+b+a0. Ugyanekkor y2b.
 

Zagg József (Pécs, Bányaip. t. IV. o. t.)
 

II. megoldás. Közvetlenül látjuk az x1=a, y1=b triviális megoldást. Éppen úgy, mint a I. megoldásban (2) és (1) osztásából nyerjük
x2+x+1a2+a+1=y2+y+1b2+b+1.(3)

Legyen (1) alapján
x-1a-1=y-1b-1=z.

Innen
x=(a-1)z+1,y=(b-1)z+1.
Ezen értékeket (3)-ba helyettesítve
[(a-1)z+1]2+(a-1)z+2a2+a+1=[(b-1)z+1]2+(b-1)z+2b2+b+1.
A törtet eltávolítva, rendezve és 3(b-a)-val egyszerűsítve
(1-ab)z2+(ab-a-b-2)z+(a+b+1)=0.(4)

Az x1=a, y1=b triviális megoldás a z=1 értéket szolgáltatja, vagyis z=1 a (4) egyenletnek egyik gyöke. A (z-1) gyöktényezővel osztva
(1-ab)z-(a+b+1)=0,
amiből
z=a+b+11-ab=x-1a-1=y-1b-1.
Ebből
x2=a2-b1-ab,y2=b2-a1-ab.

Vigassy György (Bp. I., Petőfi g. IV. o.t.)