Feladat: 160. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Belényessy István ,  Gálfi László ,  Góth László ,  Nováky Béla ,  Széchényi K. 
Füzet: 1961/december, 232 - 233. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Körmozgás (Tömegpont mozgásegyenlete), Mozgási energia, Energia homogén gravitációs mezőben, Nyomóerő, kötélerő, Energiamegmaradás, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1961/május: 160. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás: A gömb a pálya legalsó pontján súlyán kívül a reáható centripetális erő ellenerejével nyomja a pályát, mert a körmozgáshoz szükséges centripetális erőt a golyóra függőlegesen felfelé ható nyomóerő és a lefelé ható súlyerő eredője adja.

 
 

A centripetális erő nagyságának kiszámításához szükséges pillanatnyi sebességet az energiamegmaradás törvénye alapján határozhatjuk meg. Ugyanis, ha eltekintünk a mechanikai energiaveszteségektől, akkor a golyó kezdeti helyzeti energiája mozgási és forgási energiává alakul át.
Eh=Em+Ef; Em=1/2mv2, Ef=1/2Iω2, ahol I a gömb tehetetlenségi nyomatéka a középpontján átmenő tengelyre vonatkozólag, ω a szögsebessége. Mint ismeretes, I=2/5mr2, továbbá ω=v/r. (Ez igaz akkor is, ha a gömb sugara nem hanyagolható el a félkör sugarához képest, ugyanis a félkört gondolatban egészítsük ki teljes körré; mialatt az r sugarú kör egyszer végiggördül belülről a (h+r) sugarú kör kerületén, (h+r)/r-1=h/r fordulást végez maga körül, tehát ezt a szakaszt véve időegységül, a szögsebessége 2πh/r, ugyanekkor a golyó középpontja 2πh utat tesz meg, tehát sebessége 2πh).
Így behelyettesítve: mgh=1/2mv2+1/2Iω2=7/10mv2, innen v2=10gh/7. A centripetális erő nagysága tehát Pc=mv2/h=10/7mg, ezért a nyomóerő Pn=mg+10/7mg=17/7mg, azaz a golyó súlyának 17/7-szerese.
 

Megjegyzés: Ha a gömb energiaveszteség nélkül lecsúszik a pályán, akkor helyzeti energiája teljes mértékben mozgási energiává alakul, ekkor v2=2gh, és így a teljes nyomóerő Pn=mg+mv2/r=3mg, vagyis a golyó súlyának háromszorosa.
 

Gálfi László, (Bp., I. István g. III. o. t)

 

II. megoldás: A mélyponton való átgördülés pillanatában a gömb mozgása úgy is tekinthető, hogy az éppen a félkör pályával érintkező pontján átfektetett vízszentes tengely körül fordul el. Ekkor a golyó kezdeti energiája teljesen forgási energiává alakul, amelynek nagysága 1/2Iω2. Itt I ezen tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték, amelynek nagysága a Steiner‐tétel alapján I=2/5mr2+mr2=7/5mr2, továbbá ω=v/r, mint az előző megoldásban láttuk. Tehát mgh=7/10mv2, innen v2=10gh/7. A megoldás további menete azonos az első megoldáséval.
 

Góth László (Bp., Könyves K. g. III. o. t.)