Feladat: 94. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Gálfi László ,  Huber T. ,  Majoros I. ,  Nagy Dénes Lajos ,  Puha Katalin ,  Schaub Zsuzsa ,  Széchényi K. ,  Szegi A. ,  Vesztergombi György 
Füzet: 1961/március, 138 - 139. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Centrifugális erő, Coriolis-erő, Körmozgás (Tömegpont mozgásegyenlete), Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1960/november: 94. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

a) Álló- (inercia) rendszerből nézve. Az egyenlítővel együtt mozgó, m tömegű test R=6370 km sugarú pályán egyenletes körmozgást végez ω=2π nap-1 szögsebességgel. Ez csakis akkor lehetséges, ha a testre ható erők (inercia‐rendszerben kizárólag valódi, Newton‐féle erők) eredője a középpont felé mutat, és mRω2 nagyságú: ilyen centripetális erő hozza létre a fenti körmozgást. A testre ható (Newton‐féle) erők: a Föld tömegvonzási ereje: G, és a testet tartó közeg által a testre ható, felfelé irányuló erő, azaz a test Q súlyának reakcióereje. Tehát: mRω2=G-Q, így Q=G-mR2. Az egyenlítő mentén Ny-K irányban ν(=2160 km/óra =600m/sec) sebességgel haladó test esetén csak annyi a változás, hogy most a körmozgás kerületi sebessége (Rω+v), így, ha Q' a test megváltozott súlya:

mR(Rω+v)2=G-Q',ígyQ'=G-(mRω2+2mvω+mv2R).
Tehát a súlycsökkenés:
Q-Q'=2mvω+mv2R.

b) A Földdel együtt forgó rendszerből nézve. Az egyenlítőn nyugalomban levő testre ható szabad erők eredője a test súlya: Q. Ha a test a fenti módon mozog, mivel sebessége merőleges a szögsebesség vektorra, a fellépő Coriolis erő 2mvω, iránya függőlegesen felfelé mutat. A fentihez hasonló módon, a testre ható erők eredőjének kell most is szolgáltatni a rendszerhez (Földhöz) viszonyított R sugarú, v kerületi sebességű körmozgást előidéző centripetális erőt: (Q' a mozgó test súlya, az egyenletben, mint fent a testet tartó tárgy által a testre felfelé ható erő szerepel.)
mv2R=Q-2mvω-Q,azazQ-Q'=2mvω+mv2R.
Ugyanígy foroghat a koordináta-rendszer úgy is, hogy benne a repülőgép legyen nyugalomban, súlya Q'. Az egyenlítővel együtt mozgó test most visszafelé mozog, így a rá ható Coriolis erő l efelé mutat, és benne a rendszer szögsebességeként (ω+vR) szerepel, tehát a centripetális erő:
mv2R=Q'+2mv(ω+vR)-Q,ahonnanQ-Q'=2mvω+mv2R.
A százalékos súlycsökkenés: 100(Q-Q')/Q. Figyelembe véve, hogy az egyenlítőn Q=m9,78m/sec2, számszerűen 1,47%-ot kapunk.
 

Puha Katalin (Győr, Kazinczy g. III. o. t.)
 

Megjegyzés: A Földdel együtt forgó rendszerben ki is fejezhettük volna az egyenlítőn nyugvó test Q súlyát, mint a tömegvonzási és centrifugális erő eredőjét: Q=G-mRω2, erre azért nem volt szükség, mert az egyenlítő mentén mozgó testre ezek az erők változatlanul hatnak. A centrifugális erő nem függ a test mozgásától, csak a koordináta-rendszernek az inerciarendszerhez viszonyított szögsebességétől, és a testnek a rendszer forgási tengelyétől mért távolságától, továbbá a test tömegétől.