Feladat: 1364. matematika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Czeizler Gy. ,  Holzer Pál ,  Komlós János ,  Krisztonosich Jenő ,  Sándor Gyula ,  Schreiber Béla ,  Vajnai I. ,  Weisz Alfréd 
Füzet: 1938/január, 130 - 131. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Térgeometriai bizonyítások, Gömb és részei, Feladat, Körérintők
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1937/november: 1364. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Előrebocsátjuk, hogy a kör érintője a kör síkjában fekszik. Ha két érintkező kör nem fekszik egy síkban, akkor közös érintőjük a két kör síkjának metszési vonala.
a) Ha a három kör közül kettő, k1 és k2 egy síkban (S) fekszik, akkor a harmadik kör, k3 is az S síkban fekszik.
Ugyanis k1 és k3 közös érintője az S, k2 és k3 közös érintője is az S síkban fekszik. Ezen két érintő meghatározza a k3 síkját, azaz S-t.
b) Ha két kör nem fekszik egy síkban, akkor a harmadik sem feküdhetik az előbbiek egyikével sem egy síkban, ha a három érintkezési pont különböző: a három kör, k1, k2, k3 (O1, O2, O3 középpontokkal) a különböző S1, S2, S3 síkokban fekszik. Két kör közös érintője síkjuknak metszésvonala; a három közös érintő egy triéder élei. A triéder csúcsa legyen P.

 
 

A k1 és k2 körök érintési pontja legyen C, a k2 és k3 köröké A, a k3 és k1 köröké B. Az O1C és O2C sugarak meghatároznak egy Σ3 síkot, mely a PC közös érintőre merőleges.* Ha a Σ3 síkban O1C-re az O1-ben és O2C-re az O2-ben merőlegest állítunk, ezek egy ω pontban metszik egymást. Már most O1ωS1, O2ωS2,* tehát ω a k1 és k2 körök minden pontjától egyenlő távolságban van: ω oly gömb középpontja, melynek gömbi körei k1 és k2. A gömb sugara ωC=ωB=ωA=R.
 
 

Már most az O1BO3Σ2 síkban az O3 pontban, S3-ra merőleges egyenesnek metszenie kell az O1ω egyenest; az O2AO3Σ1 síkban az O3 pontban, S3-ra merőleges egyenesnek metszenie kell az O2ω egyenest. Ez csak úgy lehetséges, ha O1ω-t és O2ω-t éppen az ω-ban metszi,* azaz ω a k3 kör minden pontjától ωB=ωA=R távolságban van. Eszerint k1, k2, k3 körök az (ω,R) gömbön feküsznek. Az ω a Σ1, Σ2, Σ3 síkoknak közös pontja; oly triéder csúcsa, melynek élei ωO1, ωO2, ωO3.
c) Ha P a végtelenben van, akkor a triéder éleiként szereplő közös érintők párhuzamosak (egy hasábos tér élei).
 
 

Egy kör két érintője akkor párhuzamos, ha az érintési pontok egy átmérő végpontjai. Jelen esetben tehát az ABC oldalai a k1, k2, k3 körök átmérői; a Σ1, Σ2, Σ3 síkok összeesnek az ABC síkjával, tehát ω is ezen síkban van és nem más, mint az ABC köré írt kör középpontja.
 
Weisz A.

*Ugyanis O1CPC és O2CPC.

*O1ωS1, mert: Σ3PC, tehát PC merőleges a Σ3 síkban fekvő bármely egyenesre; így O1ωPC és O1ωO1C. Hasonlóan következik: O2ωS2.

*Ha az e3 egyenes, mely nem fekszik az e1 és e2 egymást metsző egyenesek síkjában, metszi úgy az e1-et, mint az e2-t, akkor e3 az e1 és e2 metszéspontján megy keresztül.