Feladat: 759. matematika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Czukor K. ,  Hein I. ,  Lukhaub Gy. ,  Lupsa Gy. ,  Scharff Jenő 
Füzet: 1900/szeptember, 28. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Trigonometriai azonosságok, Terület, felszín, Húrnégyszögek, Négyszögek geometriája, Koszinusztétel alkalmazása, Szélsőérték-feladatok differenciálszámítás nélkül, Szögfüggvények, síkgeometriai számítások, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1899/november: 759. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Legyenek az ABCD négyszög oldalai a,b,c,d; a szemközt fekvő csúcsok A és C, illetőleg D és B; az egyik átló DB=e; továbbá DAB=α és BCD=γ. Az ADB háromszög kettős területe: absinα; a BCD háromszögé cdsinγ; így tehát a négyszög kettős területe:

2t=absinα+cdsinγ.(1)
Az ADB és BCD háromszögekből:
e2=a2+b2-2abcosαése2=c2+d2-2cdcosγ
s így
a2+b2-c2-d2=2abcosα-2cdcosγ(2)
(1)-nek mindkét oldalát 2-vel megszorozva, az egyenletet négyzetre emelve s (2)-nek négyzetéhez hozzáadva, ered:
16t2+(a2+b2-c2-d2)2=4a2b2(sin2α+cos2α)+4c2d2(sin2γ+cos2γ)+
+8abcd(sinαsinγ-cosαcosγ),
miből
16t2+(a2+b2-c2-d2)2=4a2b2+4c2d2-8abcdcos(α+γ).

Eme egyenletben csakis cos(α+γ) változik, a többi tagok állandók. Ennélfogva a négyszög területe t legnagyobb, ha -cos(α+γ) a legnagyobb; -cos(α+γ) pedig akkor legnagyobb, a mikor cos(α+γ)=-1, vagyis a mikor α+γ=180. A négyszög területe tehát akkor legnagyobb, amikor a szemközt fekvő szögek összege 180, vagyis amikor a négyszög húrnégyszög.
 
(Scharff Jenő, Budapest.)

 
A feladatot még megoldották: Czukor K., Hein I., Lukhaub Gy., Lupsa Gy.