Feladat: 630. matematika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Antal Márkus ,  Freibauer E. ,  Kornis Ö. ,  Krausz B. ,  Krisztián Gy. ,  Lukhaub Gy. ,  Sasvári G. 
Füzet: 1899/március, 118 - 120. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Simson-egyenes, Feuerbach-kör, Síkgeometriai számítások trigonometria nélkül háromszögekben, Magasságpont, Körülírt kör, Középponti és kerületi szögek, Trapézok, Húrnégyszögek, Háromszögek hasonlósága, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1898/december: 630. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

1. (2. ábra.) Mérjük rá a B1D távolságra a PB1 távolságot úgy, hogy PB1=B1K legyen s hosszabbítsuk meg a BF magasságot G-ig.

 

 

2. ábra
 

Minthogy MF=FG,* azért KPGM egyenlőszárú trapéz; DPBG és DB=PG s így BDPG is egyenlőszárú trapéz. De az előbbeniek (III. bizonyítás) értelmében BDC1A1 s így KM is párhuzamos C1A1-gyel. Minthogy tehát a Simson-féle egyenes párhuzamos KM-mel s felezi a PK távolságot, azért a PKM háromszög PM oldalát is felezi, vagyis keresztül megy ezen egyenesenek L középpontján.
 
2. (3. ábra.) Legyenek a P1 és P2 pontokból az oldalakra bocsátott merőlegesek talppontjai A1,A2,B1,B2,C1,C2, az s1 és s2 Simson-féle egyenesek metszéspontja S.
 

 

3. ábra
 

A tétel a következőképp bizonytható:
A P1A1BC1 és a P1B1AC1 húrnégyszögek, s így
CAP1=B1C1P1=A1BP1=α+γ-(90-BA1C),
tehát
BAP1=α-CAP1=90-γ-BA1C1(1)
hasonló eljárás után a P2B2CA2 és a P2B2AC2 húrnégyszögekből kapjuk, hogy
CAP2=α-BAP2=90-β-CA2B2(2)
Az (1)-et és (2)-őt tekintetbe véve, felírhatjuk, hogy
η=P1AP2=α-BAP1+CAP2)=(α+β+γ)-180+BA1C1+CA2B2)
vagy
η=BA1C1+CA2B2(3)
Ámde az s1 és s2 által bezárt δ szög külszöge az A1SA2 háromszögnek, s így
δ=BA1C1+CA2B2.(4)

A (3) és (4) alapján közvetlenül látható, hogy
δ=η.

 
3. (4. ábra.) Kössük össze a változó átmérő P1 és P2 végpontjait M-mel, a háromszög magasságpontjával s jelöljük P1M és P2M metszéspontjait az s1 és s2 Simson-féle egyenesekkel S1 és S2-vel. Legyen a háromszög köré írható kör középpontja O s végre az S1S2 és OM egyenesek metszéspontja F.
 

 

4. ábra
 

Az előbbeniek alapján:
δ=90,P1S1=S1M,P2S2=S2M,
s minthogy
P1O=P2O,
azért az MS1S2 és MP1P2 háromszögek hasonlók. De ekkor:
MF=OFésS1S2=P1P22=r2.

Látjuk, hogy F középpontja ama egyenesnek, mely a magassági pontot a háromszög köré írható kör középpontjával összeköti, miért is F a Feuerbach-féle kör középpontja (V. évfolyam 22. lap). Minthogy továbbá S1S2=r2 és δ=90, azért S1S2 a Feuerbach-féle kör átmérője és a Simson-féle egyenesek metszéspontjának, S-nek, a mértani helye a Feuerbach-féle kör (IV. 46. lap).
 
(Antal Márkus.)

 
 
A feladatot még megoldották: Freibauer E., Krisztián Gy., Kornis Ö., Krausz B., Lukhaub Gy., Sasvári G.
*Jegyzet. CAH=CBF, mert mindkét szög a BCA szöget 90-ra egészíti ki; CBF=CBG=CAG, mert a GC ívhez tartozó kerületi szögek egyenlők. Így tehát CAH=CAG, de MGAC, miért is MF=FG.