Feladat: 1982. évi Kürschák matematikaverseny 1. feladata Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Hetyei Gábor ,  Magyar Ákos 
Füzet: 1983/február, 50 - 53. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Rácsgeometria, Térgeometria, Kocka, Vektorok, Vektorok skaláris szorzata, Vektorok lineáris kombinációi, Racionális számok és tulajdonságaik, Természetes számok, Prímtényezős felbontás, Kürschák József (korábban Eötvös Loránd)
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1983/február: 1982. évi Kürschák matematikaverseny 1. feladata

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Fel fogjuk használni ‐ amit a megjegyzések keretében be is bizonyítunk ‐, hogy az r(r1, r2, r3) és az u(u1, u2, u3) koordinátáival adott két vektor akkor és csak akkor merőleges, ha

r1u1+r2u2+r3u3=0.

Legyenek egy ABCDEFGH kocka egy lapjának A, B, C, D csúcsai egész koordinátájúak, a kocka élének hossza a szintén egész szám, az A-val szomszédos harmadik csúcs E. Azt kell belátnunk, hogy E, F, G, H is egész koordinátájú. Elég belátnunk, hogy pl. az AE vektor koordinátái egész számok, hiszen E, F, G, H koordinátáit úgy kaphatjuk, hogy A, B, C, ill. D koordinátáihoz hozzáadjuk AE koordinátáit.
 

Legyenek az AB=b, AD=d, AE=e koordinátái
(b1,b2,b3),(d1,d2,d3),ill(e1,e2,e3).

Ezeket úgy kaphatjuk, hogy a B, D, ill. E pont koordinátáiból kivonjuk A koordinátáit. A b és d vektor koordinátái tehát egész számok, és azt kell belátnunk, hogy e koordinátái is azok. A b és d vektorok hossza a, és a vektorok merőlegesek, tehát koordinátáikra teljesül, hogy
(1)b12+b22+b32=a2,(2)d12+d22+d23=a2,(3)b1d1+b2d2+b3d3=0.
Az e vektor merőleges b-re is, d-re is és a hosszúságú, tehát
b1e1+b2e2+b3e3=0,e12+e22+e32=a2.d1e1+d2e2+d3e3=0,

Az első két egyenletből kifejezhetjük e1, e2, e3-at, de ezt a 3 adatot a két egyenlet csak egy k közös szorzó tényező erejéig határozza meg.A számításokat elvégezve azt kapjuk, hogy
e1=k(b2d3-b3d2),e2=k(b3d1-b1d3),e3k(b1d2-b2d1).
A vektor hosszát kiszámítva
a2=k2{b22d32+b32d22+b32d12+b12d32+b12d22+b22d12-2b2d2b3d3-2b1d1b3d3-2b1d1b2d2}.(4)


Bontsuk a kivonandókat 2‐2 egyenlő tag összegére és a másik két tag egyikének, ill. másikának egyik részével közös tényezőket emeljük ki. Ekkor a kivonandó így alakul
-b2d2b3d3-b3d3b1d1-b2d2b3d3-b2d2b1d1-b1d1b2d2-b1d1b3d3==-b3d3(b1d1+b2d2)-b2d2(b3d3+b1d1)-b1d1(b2d2+b3d3)==-b3d3(-b3d3)-b2d2(-b2d2)-b1d1(-b1d1).


Az utolsó lépésben mindhárom tag második tényezőjére a (3) összefüggést alkalmaztuk. Eredményünket (4)-be beírva azt kapjuk, hogy
a2=k2{b22d32+b32d22+b32d12+b12d32+b12d22+b22d12+b32d32+b22d22+b12d12}==k2{(b12+b22+b32)(d12+d22+d32)}=k2a4,k2=1a2.Az e vektor koordinátái tehát:
b2d3-b3d2a,b3d1-b1d3a,b1d2-b2d1a,
vagy ezek ellentettjei. Világos, hogy ezek racionális számok, azt kell belátnunk, hogy egészek.
Elég ezt a fenti hármasról belátni, mert egész szám ellentettje is egész. Elég továbbá egyik koordinátáról belátni, hogy az egész, mert akkor az indexek alkalmas cseréjével adódik a másik kettő egész voltának a bizonyítása.
Azt fogjuk belátni, hogy a koordináta négyzete egész szám. Tudjuk, hogy ha egy racionális szám négyzete egész szám, akkor az alap is egész szám. Az első koordináta számlálójának négyzetét fogjuk átalakítani:
(b2d3-b3d2)2=b22d32+b32d22-2b2d2b3d3==b22d32+b32d22-b2d2(-b1d1-b2d2)-b3d3(-b3d3-b1d1)==b22d32+b32d22+b1d1b2d2+b22d22+b32d32+b1d1b3d3==b22d32+b32d22+b22d22+b32d32+b1d1(b2d2+b3d3)==(b22+b32)(d22+d32)-b12d12=(a2-b12)(a2-d12)-b12d12=a2(a2-b12-d12).


Itt ismét két tagra bontottuk a kivonandót és egyszer az első, másszor a második két tényező szorzatát helyettesítettük a (3) összefüggésből adódó értékével, majd alkalmaztuk (1)-et, (2)-t és mégegyszer (3)-at.
Azt nyertük tehát, hogy
(b2d3-b3d2a)2
egész szám, és ebből ‐ mint már említettük ‐ következik az alap egész volta is. Ezzel a feladat állítását bizonyítottuk.
 

Megjegyzések. 1. A megoldás elején kimondott állítás így látható be: Az, hogy r és u merőleges egymásra, azt jelenti, hogy az ORU háromszög derékszögű (a 2. ábra betűzését használjuk), ez pedig egyenértékű állítás azzal, hogy a háromszög oldalaira teljesül Pitagorász tétele. Az ru vektor koordinátái (r1-u1, r2-u2, r3-u3), így a feltételt koordinátákkal felírva
r12+r22+r32+u12+u22+u32=(r1-u1)2+(r2-u2)2+(r3-u3)2==r12+r22+r32+u12+u22+u32-2(r1u1+r2u2+r3u3).


Ez pedig valóban egyenértékű azzal, hogy
r1u1+r2u2+r3u3=0.

2. Aki ismeri a vektorok skaláris szorzatát, annak a most levezetett összefüggés jól ismert, aki pedig a vektoriális szorzatot is ismeri, az tudja, hogy az e vektor koordinátáiban k szorzói a vektorszorzat koordinátái, és azt is, hogy merőleges vektorok vektorszorzatának a hossza a tényezők hosszának a szorzata, esetünkben tehát a2. Így k vagy 1a vagy -1a . Ezeket felhasználva lényegesen lerövidül a megoldás.
 

3. A bizonyítás végén felhasznált tétel: ha egy racionális szám négyzete egész, akkor az alap is egész, a számelmélet alaptételének a következménye. E tétel szerint az egész számok törzstényezőkre bontott alakjában a tényezők sorrendtől eltekintve egyértelműen vannak meghatározva.
Valóban, ha egy v/w tört (v,w egész) nem egész szám, akkor w-nek van olyan p törzstényezője, ami v felbontásában kisebb hatványon szerepel, mint w-ében (esetleg egyáltalán nem szerepel). De
(vw)2=v2w2.
Az alaptétel szerint v2-nek és w2-nek nincs más prímtényezős felbontása, mint amelyik a v, ill. w felbontásában szereplő prímek hatványkitevőinek kétszerezésével keletkezik. Ekkor azonban p a v2/w2 tört nevezőjében is magasabb hatványon szerepel, mint, a számlálóban, tehát ez a tört sem lehet egész szám.