Feladat: C.402 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Czirok Levente ,  Espák Miklós ,  Hajdú Viktória ,  Sarlós Ferenc ,  Szilasi Zoltán 
Füzet: 1996/március, 147 - 148. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Másodfokú (és arra visszavezethető) egyenletek, Paraméteres egyenletek, C gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1995/szeptember: C.402

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Mindkét oldal értékkészlete a nemnegatív számok halmaza, legkisebb értékük 0. Ezt a jobb oldal csak az x=-13 helyen veszi fel, a bal oldal pedig pontosan akkor, ha egyidejűleg

a=-x=13,b=-2x=23,ésc=-2x=23.
Az a, b, c számhármasnak ez az értékrendszere tehát szükséges feltétele annak, hogy az egyenlőség azonosság legyen.
A feltétel egyúttal elegendő is, ugyanis behelyettesítés és kiemelések után az egyenlőséget úgy alakíthatjuk, hogy
(x+13)2+22(x+13)2+22(x+13)2=32(x+13)2,(1)
ez pedig minden x-re érvényes, akkor is, ha x+130, mert 1+22+22=32.
 
Megjegyzések. 1. A legtöbb beküldő felbontotta a zárójeleket, ezáltal hosszadalmas munka ,,szakadt a nyakába''. Egy részük szerencsére érdekes megállapításokhoz juthatott cserébe.
Aki így kezdett a feladathoz, a kívánt azonosság rendezése után a bal oldalon elsőfokú polinomhoz juthatott:
2(a+2b+2c-3)x+(a2+b2+c2-1)=0.(2)
Ez akkor és csak akkor teljesül minden x-re, ha a zárójelek értéke 0. Ebből egyenletrendszer adódik az a, b, c ismeretlenekre. Kevésnek ígérkezik, hogy három ismeretlenre csak két egyenletünk van, azonban ez az ,,előítéletünk'' csak az elsőfokú egyenletrendszerekre vonatkozó ismereteinkből táplálkozik. Egyértelmű megoldást fogunk kapni, mégpedig ismét c=b=23, a=13 lesz az egyetlen megoldás.
2. Többen egy harmadik egyenletet ,,teremtettek'' maguknak a b=c feltételezéssel, azzal az indoklással, hogy b és c szerepe ,,egyenrangú''. Szerencsére a kiszámított értékek is eleget tesznek ennek.
3. Elég sokan észrevették, hogy a (2)-beli együtthatók eltűnése a koordináta-geometriai ,,nyelvén'' tetszetősen értelmezhető az a, b, c tengelyekkel kifeszített térbeli derékszögű koordináta-rendszerben. A második zárójelbeli
a2+b2+c2=1
követelmény az origó körüli egység sugarú gömb egyenlete, az elsőt pedig átrendezve
a3+b3/2+c3/2=1,
annak a síknak az egyenletét látjuk, amely a tengelyek pozitív felét az origótól rendre 3, 3/2, 3/2 egységnyi távolságban metszi. Ez a sík éppen érinti a gömböt az (13,23,23) pontban.
4. A sikertelen dolgozatok beküldői közül sokan ‐ indokolatlanul ‐ csak az egész számok körében keresték a megoldást.
5. A fenti meggondolások természetesen csak akkor érvényesek, ha ‐ szokás szerint ‐ a valós számkörben maradunk. Érdemes felfigyelni azonban arra, mi történik, ha kilépünk a komplex számkörbe. A kapott
a+2b+2c=3a2+b2+c2=1
egyenletrendszerben tekintsük a-t paraméternek. Ekkor nem túl bonyolult átalakítással azt nyerjük, hogy
(b-c)2=b2-2bc+c2=2(1-a2)-(3-a2)2=-(3a-12)2.
Így a következő két, paraméteres megoldásrendszer adódik:
(a,3-a4+3a-14i,3-a4-3a-14i)(a,3-a4-3a-14i,3-a4+3a-14i).
Ez olyan formájú, mint két egyenes paraméteres egyenlete a térben. Úgy is szoktuk ezt interpretálni, hogy a fent szereplő sík és gömb ebben a két (metsző) egyenesben metszi egymást. Ez nem valami érthetetlen dolog, hiszen egy sík egy forgáskúpot is metszhet metsző egyenespárban. Bizony, a komplex térben nincs sok különbség a kúp és a gömb között.
Nos, mint mondottuk, ez a két egyenes egy pontban metszi egymást (hiszen egy síkban vannak!); érdekes módon ez a metszéspont a valós térbe esik. Ez a pont a sík érintési pontja a gömbön.
Ha a sík metszi vagy ,,elkerüli'' a gömböt, akkor más a helyzet. Nézzük például az a2+b2+c2=2 gömböt. Ezt az a=1 összefüggéssel adott sík egy körben (b2+c2=1) metszi. Noha ennek is vannak komplex pontjai, de ez mégis kör marad. Ha a síkot az a=2 egyenlet definiálja, akkor a ,,metsző kör'' egyenlete b2+c2=-2. Ez is kör, de ennek csak komplex pontjai vannak. Az, hogy eredeti példánkban a metszet egy egyenespár volt, annak tudható be, hogy az érintési viselkedés nem ,,reguláris'' (rendes, szabályos), hanem ,,szinguláris'' (szabálytalan, kivételes).