Feladat: Pontversenyen kívüli P.56 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Füredi Zoltán ,  Göndőcs Ferenc ,  Prőhle Tamás 
Füzet: 1970/november, 143 - 145. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Középpontos tükrözés, Pont körüli forgatás, Háromszögek szerkesztése, Szögfüggvények, síkgeometriai számítások, Pontversenyen kívüli probléma
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1970/január: Pontversenyen kívüli P.56

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. A kérdéses ω szögre az 1699. feladatban ezt találtuk:

ctgω=a2+b2+c24t,
(a, b, c a háromszög oldalai, t a területe) a K pontra pedig azt, hogy egyértelműen létezik a háromszög belsejében, ezért ω abszolút értéke kisebb a háromszög mindegyik szögénél, tehát hegyesszög, és K két kör metszéseként megszerkeszthető.
 

 

A 24. problémában bevezetett ω segédszög pedig az a szög volt, amelyre
cosω=a2+b2+c2S,sinω=4tS,(1)
ahol S természetesen a két számláló négyzetösszegéből vont (pozitív) négyzetgyök. Mindkét számláló pozitív, így ω is hegyesszög, így a két szög egyenlő volta közvetlenül látható (ezért is használtuk mindjárt mindkettőre az ω jelölést).
II. A H1 háromszögnek H-hoz képest való, I. típusú elhelyezését így adta meg a probléma megoldása: H-t elforgatjuk A körül egy alkalmas φ szöggel az AB'C' helyzetbe, majd tükrözzük az AB' szakasz felezőpontjára. (A pontra való tükrözés a körüljárás irányát nem változtatja.) A mondott φ-re és a bevezetett ω segédszögre ezt találtuk:
sin(φ+ω)=8tS,(2)
és ebből azt olvastuk ki, hogy a szabályos háromszög esetétől eltekintve ‐ ahol sin(φ+ω)=1 adódik ‐ 0<sin(φ+ω)<1, tehát φ+ω-ra 2 értéket kapunk és ω egyértelműsége alapján φ-re is. (A levezetésben pozitív körüljárású ABC háromszögből indultunk ki és φ-t a pozitív forgási irányban mértük.)
Mármost egybevetve (1)-et (2)-vel
sin(φ+ω)=2sinω,
ennek alapján φ-t az alábbiak szerint szerkesztjük. A pozitív körüljárású ABC háromszögben az 1699. feladatban leírt körök metszéspontjaként megszerkesztjük azt a K pontot, amelyre a KAC, KBA, KCB forgásszögek egyenlők (ezek a feladat 1. megjegyzése szerint pozitívok is). Párhuzamost húzunk AC-vel a K-t tartalmazó partján, 2-szer akkora távolságban, mint K-nak AC-től való távolsága. Ezt metsszük át az A körüli, AK sugarú körívvel az L1, L2 pontban. Ekkor LiAC=φi+ω (i=1,2), és így φi=LiAK. Ezzel a szöggel végezzük a fönt említett forgatást, majd tükrözést. ‐ Az ábrán azonban megfordítottuk a két lépés sorrendjét: előbb tükröztük ABC-t AB felezőpontja körül az A*B*C*=BAC* helyzetbe, majd ezt fordítottuk el B* körül φ1-gyel az A1B*C1, φ2-vel az A2B*C2 helyzetbe, és ekkor BC1CA1, BC2CA2.
A szerkesztés igazolását az olvasóra hagyjuk.
 

Prőhle Tamás, Füredi Zoltán, Göndőcs Ferenc